rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Väpnad konflikt utvecklas

Frida Metso: Väpnad konflikt utvecklas

Frida Metso, bland annat styrelseledamot i FARR, skriver i Flyktingbloggen om vad det kan leda till att definitionen av "väpnad konflikt" ändras i svensk rätt. Genom en dom i EU-domstolen kommer fler områden att bedömas som i väpnad konflikt. "Man kan hoppas på en smidigare och mindre plågsam asylprocess för personer från vissa områden, när begreppet väpnad konflikt inte tolkas så restriktivt", skriver Frida Metso. Men hon varnar också för de många sätt som EU-domstolens intention hotar att begränsas av.

Flyktingbloggen 14 maj:

Få begrepp i svensk flyktingpolitik har orsakat så mycket upprörda känslor som ”inre väpnad konflikt”. Genèvekonventionen, FN:s flyktingkonvention, definierar flyktingen utifrån varför hon förföljts ur sin stat – regelrätta krig, som tvingar alla att fly och där personliga skäl blir sekundära täcks däremot inte av konventionen. Därför är det onekligen viktigt att modern lagstiftning skyddar dem som flyr krig och konflikt. Men svensk lag, och migrationsmyndigheternas tolkning av den, har varit långtifrån uppskattad, rimlig eller tydlig. När mannen på gatan exempelvis talade om kriget i Irak, och myndigheterna samtidigt hävdade att det inte egentligen pågick en väpnad konflikt där, blev glappet mellan den restriktiva verkligheten och allmänhetens uppfattning av vårt flyktingmottagande avgrundsdjupt.

Låt oss först minnas att en del av den svenska flyktingparadoxen – att vi ger skydd till, i relation till andra EU-länder, många samtidigt som många med tydliga asylskäl nekas skydd – förklaras av synen på stora konflikter. Fördelen med krig, om man kan tala om några sådana, är att uppmärksammade väpnade konflikter innebär att en person som flytt och söker skydd inte behöver kunna visa på personlig förföljelse eller en individuell hotbild. Detta är en fördel, delvis för att det kan vara helt omöjligt att veta varför våld riktades mot just dig, inte minst i upprörda oroliga tider, delvis för att svenska beviskrav är höga och våra trovärdighetsbedömningar gör att det är mycket svårt att få asyl på individuell grund. Så skapas också paradoxen – de som flyr eftersom de personligen blir förföljda misstros och får alltför ofta avslag, och ändå får många skydd, då framför allt de som kommer från stora konflikter.

I början av 2014 gjorde EU-domstolen en ny tolkning av begreppet väpnad konflikt som är vidare än den svenska. I linje med den kom ett nytt rättsligt ställningstagande i slutet av april från Migrationsverket, och många förväntar sig nya bedömningar av läget i stora konfliktländer som Somalia, Afghanistan och Irak. Migrationsverket bedömer att man utifrån EU-domstolens resonemang kommer betrakta fler konfliktsituationer som väpnad konflikt. Ställningstagandet väcker förhoppningar, även om det för många asylsökande förmodligen framför allt skulle innebära att de skulle få uppehållstillstånd på en annan skyddsgrund än de får idag– att några som tidigare fick stanna som ”övrig skyddsbehövande” kan bli ”alternativt skyddsbehövande” om de kommer från områden som nu ska betraktas som väpnade konflikter. Likväl borde det få konsekvenser för bedömningarna – de som får stanna som övrig skyddsbehövande måste fortfarande uppvisa personliga skäl för förföljelsen, medan alternativt skyddsbehövande undan en väpnad konflikt inte behöver det (man behöver dock visa att konflikten innebär en fara för den egna personen, vanligtvis genom att visa att man bor i området som berörs av konflikten). Man kan också hoppas på en smidigare och mindre plågsam asylprocess för personer från vissa områden, när begreppet väpnad konflikt inte tolkas så restriktivt.

Men det där med att komma från vissa områden är inte okomplicerat. Som vi noterat oräkneliga gånger tidigare kan en väpnad konflikt anses vara mycket lokal. Det innebär ökade prövningar för att visa att man kommer just från området konflikten pågår i, bedömningar som i sig är mycket rättsosäkra (ex språktest). Det öppnar också upp för beslut kring internflyktsalternativ, trots att de sällan är realistiska skydds- och livsmöjligheter för den som behövt lämna sin hemstad. Internflykt är i sig ett otyg – en person som bedöms ha haft anledning att fly, och som inte kan återsändas till sitt hem, nekas ändå asyl i Sverige. Det är också riskabelt att avgränsa konflikter för lokalt. Eftersom det inte är ovanligt att konflikter utvecklas, expanderar eller flyttar innebär det för den som i det läget hänvisats till internflykt att hon återigen befinner sig i, eller i alla fall i riskzonen, för det urskillningslösa våldet.

Det är utmärkt att det de flesta av oss betraktar som ett självklart skäl att få skydd – att du flytt undan krig – nu är mer lättillgängligt och mindre förknippat med krav på individuell förföljelse. Nu är det dock viktigt att övervaka de många sätt som EU-domstolens intention ändå hotar att begränsas av.

Frida Johansson Metso

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5