rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggGörel Sävborg Lundgren: Effektivt myndighetsskydd?

Görel Sävborg Lundgren: Effektivt myndighetsskydd?

Juristerna Tomas Fridh och Ebba Andell kritiserade nyligen att Migrationsverket inte kräver "effektivt myndighetsskydd" i hemlandet (som i EU:s skyddsgrundsdirektiv), utan nöjer sig med "godtagbart myndighetsskydd". Debattören Görel Sävborg Lundgren, som också är FARR-medlem, gav i Flyktingbloggen den 2 juni ett exempel som rör asylsökande från ett land på Balkan.

"Att det myndighetsskydd man hänvisar till är godtagbart för svenska migrationsmyndigheter är en sak. Att det är effektivt har vi inget bevis alls för, och att det skulle undanröja den fruktan som den berörda familjens medlemmar känner är naturligtvis uteslutet. Själva det förhållandet att det handlar om ett land som vill blir medlem i EU och därför försöker göra troligt att det erbjuder rättssäkerhet, snarast förstärker misstron."

Läs artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5