rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Ge plats

Frida Metso: Ge plats

"Flyktingar beskrivs som en våg, ström eller invasion och ses inte som individer med rättigheter. De tillåts inte extravagansen att ha drömmar om framtiden, rätten att eftersträva lycka och nystart – att befinna sig i libanesisk limbo, med ruttnande sår under obestämd tid duger. SD glömmer dessutom att många inte flyr de stora konflikterna. Homosexuella iranier har inga läger, kvinnor som flyr tvångsäktenskap ingen uppsamlingsplats. SD:s politik är en stängd dörr."
Så skrev Frida Metso på själva valdagen i en insiktsfull kommentar om Sverigedemokraternas paroll att flyktingar ska tas emot i närområdet.

Flyktingbloggen 14-09-14:

Går det att förklara krig för oss som inte upplevt det? Någon försökte i sociala medier: ”Ni Sverigedemokrater som flyr branden, stanna kvar så hjälper vi er på plats istället.” Att använda en katastrof som slagit skräck i människor och förstört så många drömmar för att göra en politisk poäng är vulgärt. Så är förstås även SD:s förslag att inga flyktingar ska ges hjälp i Sverige. Konfliktområden ska istället få ekonomiskt stöd, Åkesson talar om hur lite en hundralapp i Sverige kan göra i jämförelse med i Libanon. Dessutom skulle Sverige undvika kostnader för vård, stöd och upprättelse för traumatiserade.

Frågan har förstås fler dimensioner än ekonomiska. Eld sprider sig. Om det brinner i grannens hus är hon kanske inte i säkerhet för att hon kommer till dig. IS har understrukit det – konflikter följer inte nationsgränser. Inte heller är alla välkomna till grannen, palestinska flyktingars situation under generationer vittnar om det. Dessutom innebär läger för barn ofta avbruten skolgång och för krigsskadade, våldtagna och äldre att tillgången till vård är minimal. Jag har sett mobilbilder som skickas till anhöriga här – bilder på brutna ben, tortyrärr och infekterade sår som växer sig större. Flyktingläger är ingen plats den som skadats av krig och de som ska få SD:s slantar, grannländerna och FN, är de som helst understryker rätten att söka asyl i andra länder – men det påverkar inte SD.

Flyktingarnas värdar ber om solidarisk avlastning. Visst behöver de mer pengar – också. Men bara med en mycket kollektivistisk människosyn kan bistånd tillåtas vara den enda hjälpen. Flyktingar beskrivs som en våg, ström eller invasion och ses inte som individer med rättigheter. De tillåts inte extravagansen att ha drömmar om framtiden, rätten att eftersträva lycka och nystart – att befinna sig i libanesisk limbo, med ruttnande sår under obestämd tid duger. SD glömmer dessutom att många inte flyr de stora konflikterna. Homosexuella iranier har inga läger, kvinnor som flyr tvångsäktenskap ingen uppsamlingsplats. SD:s politik är en stängd dörr.

Jag känner många vars anhöriga är fast i närområden. Att berätta att lagen säger att deras familj inte får komma hit är omänskligt redan idag – så många skärs av från sina familjer av 18-årsdagar eller ifrågasatta id-handlingar. Redan idag är restriktiviteten alldeles för stor och drabbar alltför många. Med SD:s förslag skulle inte heller de jag träffar vara här – de som genom att ta sig hit visat att det inte var ett alternativ att stanna kvar. Med SD:s politik skulle de mot sin vilja, till sin skräck, utvisas – vi får förmoda till grannländerna de kom ifrån.

Åkesson kallar sitt förslag flyktingvänligt och påstår att övriga partier vill ”ta hit folk” för att verka goda. Sanningen är att statsministern må be oss öppna våra hjärtan välkomnande, men även utan SD är knappast den röda mattan utrullad – det saknas lagliga vägar in i EU.

Det är svårt att ens se hur SD ska lyckas, när partiet vill försvåra inresa än mer. Ska människor vägras vid gränsen? Det kallas pushbacks och strider mot internationella absoluta förbud. Vilka nya Berlinmurar ska resas för att hålla människor borta? EU har redan satt upp taggtråd och grävt vallgravar.

Marken brinner under fötterna – av hettan på Sinjarberget, av elkablarna som piskat fotsulor i tortyrceller, av flykt genom öknar. Världen brinner och det minsta vi kan göra är att inte kasta bränsle på brasan. Fler måste ta ansvar. EU kan ge flyktingarna något grannländerna inte kan – avstånd till konflikten.

Frida Johansson Metso

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5