rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggYlva Sjölin: EU:s gränspolitik hotar flyktingars liv och hälsa

Ylva Sjölin: EU:s gränspolitik hotar flyktingars liv och hälsa

Den nya regeringen har lovat att driva på i EU för lagliga vägar för asylsökande. Vi vill se resultat av detta löfte – inte bara i ord utan i handling, skriver Ylva Sjölin från FARR i tidningen ETC.
"Det är EU:s migrationspolitik som kriminaliserar migranter, men istället för att se ”illegaliteten” som en konsekvens av den förda migrationspolitiken lanseras nya förslag om ytterligare förstärkta gränskontroller, gemensamma polisinsatser och jakt på papperslösa. Rättslöshet kan inte lösas med ökad rättslöshet, den kan bara lösas med ökade rättigheter."

ETC 14 oktober 2014:

Den nya regeringen har lovat att driva på i EU för lagliga vägar för asylsökande. Vi vill se resultat av detta löfte – inte bara i ord utan i handling, skriver Ylva Sjölin från Flyktinggruppernas riksråd (FARR).

Det har precis gått ett år sedan den stora båtolyckan utanför den italienska ön Lampedusa skördade över 350 människors liv. Det skulle inte få hända igen, sa Europas högsta ledare högstämt. Men tragedin är inte över. Allt fler av de asylsökande vi möter i Sverige bär på den enorma sorgen av att ha förlorat ett barn, ett syskon eller en partner – inte bara i krigets fasor utan längst Europas gränser, i flyktens faror. Bara i år har ytterligare 3 000 människor drunknat i Medelhavet. Nya båtolyckor i Medelhavet har blivit så vanliga att de knappt blir till notiser i tidningarna.

Vilka blev då EU:s politiska prioriteringar? I går inleddes Mos Maiorum, en två veckor lång gemensam polisinsats mot papperslösa i hela Europa. Syftet med operationen sägs vara att bekämpa flyktingsmugglare, men det är mot de papperslösa migranterna som insatserna riktar sig.

Om EU på allvar vill bekämpa den stora marknad som flyktingsmuggling har blivit så är lösningen enkel – förändra den egna gränspolitiken. Det är nämligen bristen på lagliga vägar till EU som gör att flyktingar hänvisas till de olagliga. Det är visumtvång och transportöransvar (böter för flygbolag och andra transportbolag som tar med personer utan giltiga handlingar) som driver migranter i händerna på smugglare. Det är den ökande gränsbevakningen med fysiska murar, rakbladsförsedda stängsel, vallgravar, övervakningsutrustning, polis- och militärpatruller som tvingar flyktingar att ta allt farligare vägar.

De migranter som lyckas ta sig fram med livet i behåll riskerar i flera av gränsländerna att gripas av polis och fängslas just för att de rest irreguljärt. Detta sker trots att FN:s flyktingkonvention tydligt föreskriver att en flykting inte får straffas för illegal inresa. Vi vet sedan tidigare polisinsatser av det här slaget att majoriteten av de irreguljära migranter som grips är personer med flyktingskäl, från bland andra Syrien, Eritrea och Afghanistan – personer som på grund av EU:s bristande migrationspolitik inte fått sina asylskäl prövade eller erkända.

Det är EU:s migrationspolitik som kriminaliserar migranter, men istället för att se ”illegaliteten” som en konsekvens av den förda migrationspolitiken lanseras nya förslag om ytterligare förstärkta gränskontroller, gemensamma polisinsatser och jakt på papperslösa. Rättslöshet kan inte lösas med ökad rättslöshet, den kan bara lösas med ökade rättigheter.

Den nya regeringen har lovat att driva på i EU för lagliga vägar för asylsökande. Vi vill se resultat av detta löfte, inte bara i ord utan i handling, i konkreta förslag på EU-ministrarnas bord. Vi vill också höra regeringen förklara vilka prioriteringar de förväntar sig av den svenska polisen, som deltar i den samordnade insatsen.

EU:s gemensamma yttre gränspolitik hotar flyktingar till liv och hälsa och undergräver asylrätten. Den nuvarande gränspolitiken måste avskaffas till förmån för en politik som bygger på mänskliga rättigheter och värderar fri rörlighet. I en sådan politik finns ingen plats för regler som hindrar flyktingar från att nå trygghet och skydd. Europa ska inte möta flyktingar med polis när behovet av en fristad är som störst.

YLVA SJÖLIN
FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD (FARR)

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5