rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggTomas Fridh: Barnkonventionen som lag

Tomas Fridh: Barnkonventionen som lag

Tomas Fridh, advokat med asylfrågor som specialitet och även sakkunnig för FARR, skrev i Flyktingbloggen om vad det kan betyda om Barnkonventionen blir lag. Tomas Fridh har tidigare avfärdat det som en dålig idé men här talar han för saken.

"Att införa Bankonventionen innebär en stor politisk möjlighet att lyfta barns rättigheter i svensk juridisk kontext på ett sätt som inte skett på mycket länge", skriver han och nämner också domar från Europadomstolen där konventionen spelat roll. Men Tomas Fridh påpekar också att Barnkonventionen som lag riskerar att bli en papperstiger om inte alla som ställt kravet nu går ut och säger på vilket sätt det skulle spela roll, och lägger ribban högt!

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5