rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggMichael Williams och Terje Holmgren: Höj dagbidraget!

Michael Williams och Terje Holmgren: Höj dagbidraget!

Det var under inflytande av partiet Ny Demokrati som indexregleringen av asylsökandes dagersättning avskaffades 1994 och sattes på en fast nivå som var lägre än riksnormen för försörjningsstöd. Där ligger det kvar ännu efter 20 år, berättar Michael Williams, vice ordförande och Terje Holmgren, styrelseledamot i FARR, i SvT Opinion den 27 november.
En tvåbarnsfamilj kan behöva leva på 6006 kronor i månaden. Samtidigt har möjligheten till bidrag för eget boende tagits bort. Det är hög tid för regeringen att fastställa en rimlig basbeloppsrelaterad nivå och utradera arvet efter Ny Demokrati!

Läs mer

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5