Michael Williams och Terje Holmgren: Höj dagbidraget!

Det var under inflytande av partiet Ny Demokrati som indexregleringen av asylsökandes dagersättning avskaffades 1994 och sattes på en fast nivå som var lägre än riksnormen för försörjningsstöd. Där ligger det kvar ännu efter 20 år, berättar Michael Williams, vice ordförande och Terje Holmgren, styrelseledamot i FARR, i SvT Opinion den 27 november.
En tvåbarnsfamilj kan behöva leva på 6006 kronor i månaden. Samtidigt har möjligheten till bidrag för eget boende tagits bort. Det är hög tid för regeringen att fastställa en rimlig basbeloppsrelaterad nivå och utradera arvet efter Ny Demokrati!

Läs mer