rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Får jag kalla det en tsunami?

Sanna Vestin: Får jag kalla det en tsunami?

"Ärligt, jag är trött på alla dessa floder och strömmar, som vi påstås drabbas av. Det är inte vi som är drabbade. Att kalla det en tsunami – där tar mitt tålamod slut." Så skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin i Flyktingbloggen, apropå en kommuntjänsteman som bekymrade sig över den ökande mängden asylsökande med orden "Får jag kalla det en tsunami?".

"Nej, det får du inte", svarar Sanna Vestin. "Att asylproceduren är inpyrd med misstänksamhet, att vi har ett asylmottagande där kommuner och stat har inbyggda motsatta intressen och upphandlingarna dessutom måste göras i hemlighet av omsorg om privata entrepenörer, det är onödiga systemfel som hindrar dig att göra ett bra jobb. En tsunami är en plötslig katastrof, människor dör.  Fler asylsökande dödar ingen i Sverige"

Flyktingbloggen 4 januari 2014:

”Får jag kalla det en tsunami? NEJ, DU FÅR INTE KALLA DET EN TSUNAMI!” skriver en ung vän på Facebook, och jag vet precis vad hon menar. Jag hörde också repliken. Det var en tjänsteman i någon kommun som pratade om det ökande antalet asylsökande och varför inte mottagandet håller den kvalitet som kunde önskas. Det går bra i vanliga fall, menar hon och famlar efter orden när hon ska beskriva hur det är idag.

”Får jag kalla det en tsunami?” Nej, du får inte kalla det en tsunami.

Ärligt, jag är trött på alla dessa floder och strömmar, som vi påstås drabbas av. Det är inte vi som är drabbade. Att kalla det en tsunami – där tar mitt tålamod slut. En tsunami är en plötslig katastrof, människor dör.  Fler asylsökande dödar ingen i Sverige.

Ett krig eller ett våldsutbrott av en tyrannisk regim är ännu värre än en tsunami, för då sker dödandet och fördrivningen med avsikt. När katastroferna slår till utomlands kan svenska organisatörer ibland slå upp bostäder snabbt. Här hemma verkar det vara svårare.

Svensk tradition av flyktingmottagande gör Sverige till EU:s största asylland per capita just nu. Jag är stolt över det! Men svensk tradition av byråkrati hindrar samtidigt Sverige från att göra mottagandet bra – i skön kombination med modern svensk nyliberalism. Upphandlingsregler, vinstintressen och regler skrivna för en annan situation hindrar ett snabbt svar med bostadsbyggande och skolor.

Köerna förlängs av dragkampen mellan kommuner och stat om vilka som ska få bostäder: flyktingarna med uppehållstillstånd som kommunerna ansvarar för, eller de nyanlända asysökande som staten placerar ut.

Köerna förlängs dessutom av de extremt tidskrävande procedurerna för att bevisa att syrierna verkligen kommer från Syrien, att bevisa ifall de asylsökandes barn verkligen är deras barn, att bevisa att du verkligen är den där personen som står i ditt pass så att vi kan tro på dina handlingar, att bevisa att utvisningar som inte går att verkställa nog går att verkställa ändå ifall personen får hållas på halster några år till, att låta barn bo kvar som asylsökande tills de fyller 18 så att de kan utvisas istället för att integreras, att börja om med utvisningsprocedurer för barnfamiljer vars barn är födda och uppvuxna här…

”Får jag kalla det en tsunami?”

Nej, det får du inte. Att asylproceduren är inpyrd med misstänksamhet, att vi har ett asylmottagande där kommuner och stat har inbyggda motsatta intressen och upphandlingarna dessutom måste göras i hemlighet av omsorg om privata entrepenörer, det är onödiga systemfel som hindrar dig att göra ett bra jobb.

Ändå visas samma upprörda känslor i varenda kommun när kraven på bostäder kommer. ”Varför fick vi inte veta något?” Ja, varför ringde inte Bashar el-Assad eller Islamiska Statens krigsherrar direkt till varje svenskt kommunalråd och sa att nu kommer vi att driva ut några miljoner oönskade medborgare härifrån, så det är bäst ni är beredda?

”Får jag kalla det en tsunami?”

Nej det får du inte. Du kunde ha tittat på TV eller sett på nyheterna och föreslagit din kommunledning att ni skulle ha en beredskap. Ni skulle till och med ha tjänat på det i längden. Det som är riktigt dyrt för samhället är förläggningsboendet och att hålla människor utanför i månader och år.

De som skadas av väntetiderna är trots allt inte i första hand de som plötsligt blivit grannar med en flyktingförläggning, utan flyktingarna som redan är krigsskadade och nu får vänta i år på trygghet, barnen som hålls åtskilda från sina föräldrar.

”Får jag kalla det en tsunami?”

Nej, det får du inte. Det är en myt att antalet flyktingar i världen ökat så dramatiskt – antalet har legat på en liknande nivå i flera decennier. Varje större krig eller utrensning gör en topp i kurvan, som nu. Femtio miljoner är på flykt. Det är helt förfärligt. Men vi är sju miljarder som inte är på flykt.

Det spelar ingen roll hur många det är, du får ändå inte prata om människor i flock på det sättet. Oavsett om en person eller fem miljoner är på flykt så är varje människas flykt ett eget individuellt liv som förötts – precis som ditt mycket personliga liv skulle förödas om det drabbade dig. Varje flykting är en individ och har rätt att bemötas så.

Nej, du får inte kalla henne en tsunami.

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Överkurs: Läs om alla initiativen som tas runtom i Sverige för att välkomna asylsökande!

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5