rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Kartan har ritats om

Frida Metso: Kartan har ritats om

Kartan har ritats om, skriver Frida Johansson Metso, folkpartist och FARR:s andre vice ordförande, i Flyktingbloggen. Kriget i Syrien har ändrat flyktingsituationen i världen och gjort Libanon och Jordanien till de största flyktingmottagarna. En person tvingas på flykt var fjärde sekund. Krigen är ohyggliga, men de drabbar inte oss, påpekar Frida.

"Vinterns volymdebatt är en skam. Migrationen ska inte justeras för att passa integrationspolitiken, integrationspolitiken finns för migrationens skull. Sverige gör en insats större än många jämförbara länder och det är jag oerhört stolt över. (...) Vi måste sluta värja oss mot krigen genom att hålla borta asylsökande."

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5