rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMOM FARRAffischer/filmer

Fyra skäl att förändra asylpolitiken

FARR har uppdaterat de fyra affischer och filmer som vi använde i valkampanjen 2014. De är lika aktuella och nu kommer vi att driva dessa krav gentemot de valda politikerna. Ladda ner affischerna och sätt upp dem! Länka till dem på Facebook och twitter! Använd filmerna som vittnesmål vid seminarier och föredrag!

  • Vi kräver fortfarande att Sverige aldrig mer ska utvisa någon till tortyr eller förföljelse!
  • Vi kräver fortfarande att de som är på flykt ska få söka asyl där de befinner sig - gör om Dublinförordningen!
  • Vi kräver fortfarande att bevisbördan ska förskjutas från den asylsökande till myndigheterna!
  • Vi kräver fortfarande att större hänsyn ska tas till asylsökandes livssituation och hälsa!

Här är FARR:s affischer - klicka på bilden för att ladda ner affischen i pdf-format

 

Hejran   Husni
Hejran på youtube    Husni på youtube
VAD VILL FARR om Sveriges flyktingpolitik   VAD VILL FARR om EU
     
     
Abdullah   Mohadese
Abdullah på youtube   Mohadese på youtube
VAD VILL FARR om asylrätten   VAD VILL FARR om "ömmande omständigheter"

Med stort tack till Hejran, Husni, Abdullah och Mohadese. Tack också till Agneta Gustavsson och Anna Padilla för filmen om Hejran, Husni Hassan och DJ Ibra för filmen om Husni, Karin Salmson och Sebastian Seña för filmen om Abdullah och Anna Padilla för filmen om Mohadese - och Cleo Nabo för alla affischerna!

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5