Kursdag i Malmö: Kan utvisningsbeslut upphävas?

FARR har glädjen att tillsammans med Centrum för Sociala Rättigheter bjuda in till kursdag den 8 oktober med tema verkställighetshinder!

Platsen är Kvarnby Folkhögskola, "Röda huset", i Malmö, tid 10.00-16.30.

Hinder mot att verkställa beslut kan uppstå i många situationer. I asylsammanhang är "verkställighetshinder" den juridiska säkerhetsventil som finns att ta till då ett slutligt utvisningsbeslut av någon anledning inte går att verkställa. Kursen handlar om olika slags verkställighetshinder, både praktiska hinder och nya hot mot den som ska utvisas. Vi tar upp förutsättningar och former för att påtala verkställighetshindret och vilka problem som kan uppstå.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar och panelsamtal av och med mycket erfarna personer inom detta viktiga område.

Vi kommer även att erbjuda möjlighet till fördjupad praktisk kunskap för deltagare som vill sätta sig in i hur det går till att påtala verkställighetshinder. Denna workshop vänder sig till personer som har behov av att kunna formulera ansökningar och förutsätter därför en viss förkunskap inom området. Det är ett svårt ämne som kräver insikt både i asylregler och det enskilda ärendet. Vi kommer inte att presentera några standardmallar!

Parallellt med workshopen för personer med förkunskaper kommer det att hållas en grundläggande föreläsning om verkställighetshinder. Denna är anpassad för personer som behöver kunna resonera om vad som går att göra då en utvisning inte kan verkställas eller då det uppstår nya skäl för uppehållstillstånd, men som inte själva kommer att ge sig in på att formulera ansöknignar.

Vi hoppas att dagen på detta vis kommer att vara givande för många!

Anmäl dig här!

Läs mer i Facebook-event