FARR:s kursdag 21 september i Göteborg

Den 21 september arrangerar FARR i samarbete med #vistårinteut Göteborg, studieförbundet Sensus, Frälsningsarmén Göteborg, Östra kåren, Frivilligorganisationen Agape, Göteborg och Ingen människa är illegal, Göteborg en kostnadsfri kursdag i Göteborg.

Tid: 11.00 - 18.30
Plats
: Frälsningsarmén, Östra Kåren, Sankt Pauligatan 1, 416 60 Göteborg (Hållplats Redbergsplatsen, spårvagn 1 mot Östra sjukhuset eller 3 mot Kålltorp)

 

Anmäl dig här!

 

Program

11.00-11.30 registrering och fika
11.30-11.45 Välkomna, presentationer och praktisk information

Tema Afghanistan 

Tema Afghanistan kommer att handla om säkerhetsläget i Afghanistan, kvinnors rättigheter och särskilda skyddsskäl, vad som händer de som deporterats, återetableringsstöd och återintegreringsstöd och mycket mer.

11.45-13.30 Säkerhetsläget i Afghanistan, deportation, kvinnors skyddsskäl

Föreläsare: Liza Schuster, doktor i Sociologi (språk: engelska)

Föreläsare: Sari Kouvo, docent i internationell rätt, chef för Afghanistan Analysts Network (AAN), en självständig forskningsinstitution baserad i Kabul, Afghanistan.

13.30-14.00 Återetableringsstöd och återintegreringsstöd (ERIN)

Föreläsare: Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR och koordinator för Sverige i ELENA-nätverket (European Legal Network of Asylum) kommer att tala om återetableringsstöd och återintegreringsstöd (ERIN). 

14.00-14.45 Lunch

14.45 Presentation av boken Tusen barn, tusen drömmar

Presentatör: Anna Lindberg, ordförande för Österlens Stödförening för Flyktingar, presenterar boken. 

15.00-15.30 Kvinnors röster om flykt och motstånd

Talare: Fatma Jafari, Shgofa Barez och Masoume Atayii, talespersoner för Liv utan gränser (tolkning dari/svenska)

15.30-16.10 Dublinförordningen och hur den slår mot och hanteras av människor på flykt

Föreläsare: Annette Rosengren, etnolog, forskare och författare samt ledamot i FARR:s styrelse

 

Seminariedags!

Seminarierna består av två parallella spår och du väljer ett av dem. Det ena spåret kommer att handla om aktuell praxis, nya landrapporter olika länder samt flyktingstatusförklaringar. Det andra spåret tar upp det ibland svåra dilemmat om hur hjälpare bäst ska kunna stötta, både andra men lika mycket oss själva.   

16.30-18.00 
Seminarium 1a) Aktuell praxis för olika länder och nya landrapporter

Samtalsledare: Sanna Vestin, Skribent och informatör i flyktingfrågor, redaktör för Asylnytt och styrelsemedlem i FARR. Samtalspartner: Erik Roshagen, Fridh Advokatbyrå, styrelsemedlem i FARR
Seminarium 1b) Flyktingstatusförklaringar
Samtalsledare: Li Nordström, tidigare rådgivare i FARR:s rådgivningsgrupp. 

16.30-18.00 
Seminarium 2 Hjälp till självhjälp för hjälparna
- Hur kan vi bäst möta asylsökande och flyktingar
Föreläsare och samtalsledare: Binnie Kristal-Andersson

18.00 – 18.30 Avslutande tack

 

Anmäl dig här!

 

Tips! Dagen är inte slut efter att FARR:s kursdag är slut. På kvällen arrangerar Svenska Afghanistankommittén Göteborg en afghansk fest med god mat och musik. Festen börjar klockan 18.00. Adress: Fabriksgatan 32. Allt överskott går till Svenska Afghanistankommittén. 
Här kan ni läsa mer.  

 

Presentationer medverkande

Anna Lindberg, Sydasienforskare, Lunds universitet, ordförande Österlens stödförening för flyktingar och initiativtagare till nätverket Tusen barn, tusen drömmar tillsammans med Janina Bengtsdotter från Kompis Falun. Anna Lindberg är även styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, och medlem i Asylkommissionen.

Annette Rosengren, etnolog, forskare, författare, styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Annette skriver också bloggen Vårt Europa - berättelser om människor på flykt och Europas asylpolitik

Binnie Kristal-Andersson, fil. dr. i psykologi, och praktiserande legitimerad psykolog och psykoterapeut med handledarutbildning samt specialistkompetens inom klinisk psykologi. Binnie har mångårig erfarenhet av terapeutiskt och förebyggande arbete med individer, par, familjer och grupper i alla åldrar och olika svårigheter, samt flyktingar, traumatiserade och torterade flyktingar och invandrare. Hon har arbetat som handledare och utbildare i olika statliga myndigheter, kommuner, landsting, frivillig- och religiösa organisationer samt privata företag i Sverige, Norge och Finland. 

Erik Roshagen, Fridh Advokatbyrå, styrelsemedlem i FARR

Fatma Jafari, Masoume Ataayi och Shgofa Barez
Talespersoner för Liv utan gränser, ett nätverk av asylsökande barnfamiljer från Afghanistan som kämpar för att barnfamiljer ska få stanna i Sverige. Många av barnfamiljerna kom till Sverige 2015 men lever fortfarande i ovisshet och osäkerhet. Liv utan gränser protesterar mot utvisninga av familjer, barn och kvinnor.

Li Nordström
Tidigare rådgivare i FARRs rådgivningsgrupp i Stockholm. Li Nordström har arbetat som notarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm inklusive Migrationsdomstolen och hennes examensarbete berör skyddsstatusförklaringar: "Flykting eller alternativt skyddsbehövande- om gränsdragningen mellan skyddsgrunder i migrationsdomstolarna" (2017).

Liza Schuster, doktor i sociologi. Liza Schuster har under större delen av det senaste decenniet arbetat i fält i Afghanistan, baserad vid Afghanistan Center vid Kabul University. Hon har studerat konsekvenserna av utvisning för afghaner, deras familjer och samhällen. Liza Schuster förbereder expertrapporter om Afghanistan för migrationsdomstolar över hela Europa och bidrar till debatter om migration i ett antal länder.

Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Koordinator för Sverige i ELENA-nätverket (European Legal Network of Asylum), medlem av Sveriges Kristna Råds migrationsarbetsgrupp samt i Asylkommissionen.

Sanna Vestin, skribent och informatör i flyktingfrågor, initiativtagare till Asylkommissionen, och styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Sari Kouvo, docent i internationell rätt, chef för Afghanistan Analysts Network (AAN), en självständig forskningsinstitution baserad i Kabul, Afghanistan. Sari Kouvo har publicerat en mängd publikationer om Afghanistan, internationell rätt, särskilt mänskliga rättigheter, humanitär rätt, internationell straffrätt samt genus och rätt.