No Border Musical till FARR:s kurs!

No Border Musical – en gränslös föreställning - kommer till Norrköping 9 mars.

5 min smakprov från SVT Play

Musikalen som gjort succé i Malmö med många extraföreställningar gör nu ett extra besök i Norrköping. Missa inte tillfället att få träffa Soma och Rasmie, två palestinska ungdomar och aktivister som tröttnat på livet i gömdhet, Jawad från Afghanistan som berättar om sin flykt genom Europa samt många aktivister som skapat en vardag i ett samhälle utan papper och som kämpar för en värld utan gränser!

Lördagkvällens föreställning blir en del av FARR:s kurshelg. På lördagen arrangerar Asylgruppen i Norrköping m.fl. en kursdag om ensamkommande barn. På söndagen håller FARR sitt årsmöte.

Alla är välkomna! Förtur till teaterbiljetter: senast 4 mars.

Mer om kursdagen och årsmötet och hur du anmäler dig:

Kursdagen om ensamkommande barn hålls kl 10-18 på Matteusgården i Norrköping. Medverkande är bland andra Isabella Canow från Sveriges Ensamkommandes förening, Diana Ringborg från Flyktingmedicinskt Centrum i Norrköping, Georg Joseph från Caritas, medlem även i ECRE och PICUM, advokat Viktoria Nyström, Emma Schönberg från UNICEF samt representanter från Riksförbundet Gode Män, Asylgruppen i Malmö och Ingen Människa är Illegal i Göteborg. Ensamkommande barns erfarenheter, juridik, bemötande, praxis i andra länder... och framtidsstragegier.

Mer om musikalen:
Aktörer: Teater InterAkt och Asylgruppen i Malmö
Biljettbokning: kursdeltagare epost@asylgruppennorrkoping.se, övriga www.lillateatern.se
Begränsat antal platser, kursdeltagare har företräde!

Mer om FARR:s årsmöte:
FARR:s årsmöte hålls på ABF i Norrköping, kl 10 - 15. Det börjar med en träff för erfarenhetsutbyte och praxisfrågor på förmiddagen. Då finns chansen att berätta om lokala kampanjer, ställa frågor och få tips. På eftermiddagen hålls själva årsmötet då styrelse och ordförande väljs, och verksamheten diskuteras.
Rösträtt på årsmötet har enskilda medlemmar (som betalt avgift 2012) samt två deltagare från varje medlemsgrupp. Medlemsgrupper kan ansöka om resebidrag om max 500 kr för en person.

Hämta all information:
Program för kursdagen, information om anmälan mm, karta
Affisch för kursdagen
Inbjudan och dagordning för årsmötet, karta
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året