rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRKurser och seminarierFARR:s kurshelg närmar sig

FARR:s kurshelg närmar sig

Lördagen den 9 mars arrangerar Asylgruppen i Norrköping m.fl. en kursdag om ensamkommande barn. Nästan hundra personer är anmälda hittills.

Under dagen: Manifestation mot REVA, Migrationsverkets och polisens projekt för att verkställa utvisningar effektivare. Lunchpausen kommer att förlängas för att kursdeltagarna ska hinna delta.

FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi kommer att delas ut!

Lördag kväll: No Border Musical - extraföreställning i Norrköping!

bild från musikalen5 min smakprov från SVT Play

Söndag 10 mars håller FARR årsmöte. Då diskuteras verksamheten i flyktinggrupper och asylkommittéer runt om i landet och vad FARR ska satsa på. Vi väljer också ordförande och styrelse. Nomineringar kan göras ända fram till årsmötet, men nya förslag kommer inte att hinna behandlas av valberedningen.

Mer om kursdagen och årsmötet och hur du anmäler dig:

 

Kursdagen om ensamkommande barn hålls kl 10-18 på Matteusgården i Norrköping. Medverkande är bland andra Isabella Canow från Sveriges Ensamkommandes förening, Diana Ringborg från Flyktingmedicinskt Centrum i Norrköping, advokat Viktoria Nyström, Emma Schönberg från UNICEF samt representanter från Riksförbundet Gode Män, Asylgruppen i Malmö och Ingen Människa är Illegal i Göteborg. George Joseph från Caritas är tyvärr sjuk, men istället kommer vi få information om kommande förslag och regler i EU av representanter från Asylgruppen i Malmö och FARR. Diskussion om hur vi behöver arbeta vidare för barnens rättigheter.

 

Mer om musikalen:

Aktörer: Teater InterAkt och Asylgruppen i Malmö
Biljettbokning: kursdeltagare epost@asylgruppennorrkoping.se, övriga www.lillateatern.se
Begränsat antal platser, kursdeltagare har företräde!

Mer om FARR:s årsmöte:
FARR:s årsmöte hålls på ABF i Norrköping, kl 10 - 15. Det börjar med en träff för erfarenhetsutbyte och praxisfrågor på förmiddagen. Då finns chansen att berätta om lokala kampanjer, ställa frågor och få tips. På eftermiddagen hålls själva årsmötet då styrelse och ordförande väljs, och verksamheten diskuteras.
Rösträtt på årsmötet har enskilda medlemmar samt två deltagare från varje medlemsgrupp. (Medlemsavgift ska vara betald för 2012). Medlemsgrupper kan ansöka om resebidrag om max 500 kr för en person.

Hämta all information:
Program för kursdagen, information om anmälan mm, karta (ändringar i programmet, se ovan)
Affisch för kursdagen
Inbjudan och dagordning för årsmötet, karta
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

FARR:s stadgar

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5