rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRKurser och seminarierSeminarium: ASYLRÄTT - VARFÖR DET?

Seminarium: ASYLRÄTT - VARFÖR DET?

Asylrätt och flyktingpolitik - Sverige och flyktingar

En seminarieserie i tre fristående delar om gränser, asylrätt och flyktingpolitik.

Undrar du vad som egentligen krävs för att få asyl? Skulle du vilja veta hur asylprocessen i Sverige går till? För dig som är asylsökande eller papperslös, som träffar asylsökande eller papperslösa som behöver råd och stöd eller du som är nyfiken på asylrätt. Det här är kursen för dig! Du kommer att få veta hur svensk flyktingpolitik förändrats med åren och hur det fungerar idag. Vi reder ut de vanligaste missförstånden. Det blir många exempel ur verkligheten. Utrymme ges även för frågor och diskussion. Vilken flyktingpolitik vill vi ha kommer vi också att diskutera.

Tid: Måndagarna 30 september, 14 oktober, 28 oktober, kl 17.30 - ca 20.15

Plats: Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm

30 september: Sverige och flyktingar
Det första seminariet i serien har temat "Sverige och flyktingar". En representant från Farr (Flyktinggruppernas riksråd) gör en historisk genomgång av hur Sveriges migrationspolitik har sett ut de senaste decennierna, hur olika flyktinggrupper har bemötts och hur de har fått strida för att få stanna. Juristbyrån Hatem & Sjunghamn berättar om Sverige som mottagarland idag: vilka som kommer som flyktingar till Sverige och Europa, vilka som får stanna, vilka som får avslag och hur bemötandet av olika grupper ser ut.

14 oktober: Myter och fakta om asyl
Det andra seminariet i serien har temat "Myter och fakta om asyl" och är av särskilt intresse för enskilda och organisationer som kommer i kontakt med personer som ska söka asyl. Fokus ligger på vanliga myter och missuppfattningar om asyl och asylsökande. Seminariet tar upp hur spridningen av felaktig information går till och vikten av att den asylsökande från första början har korrekt information om asylsystemet.

28 oktober: Asylrätt - varför det?
Det tredje seminariet har temat "Asylrätt - varför det?" och består av två delar. Kvällen inleds med ett föredrag om hur det går till att söka asyl och vilka möjligheter som finns för den som fått avslag. Efter det hålls en paneldebatt med representanter för föreningar som på olika sätt arbetar aktivt med flyktingar och papperslösa och för en human migrationspolitik. De kommer att berätta om varför de sysslar med flyktingars rättigheter och vad de gör konkret, men också diskutera långsiktiga målsättningar och idéer inför framtiden.

Seminarierna ges av Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i samarbete med Studieförbundet SENSUS. Fri entré!

MER INFORMATION: Annika Heikkinen telefon 0738-012101 eller e-post  annika.heikkinen@sensus.se

Anmäl dig per telefon 08-6155757 eller med anmälningsformulär

 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5