rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRKurser och seminarier30-31 augusti i Stockholm

30-31 augusti i Stockholm


Kampanjen Asylrätt 2014 och Flyktinggruppernas riksråd FARR bjuder i samarbete med Sensus in till en seminariedag om flyktingfrågor och migrationspolitik. ! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10.  OBS - NU FULLBOKAT!

Plats: Sensus i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm - vid tunnelbanestationen Medborgarplatsen. Program - se nedan!

Ur presentationen från Asylrätt 2014: Den 14 september är det riksdagsval i Sverige och migrationspolitiken är tveklöst en av de viktigaste valfrågorna. EU bygger allt högre murar kring Europa, och det migrationspolitiska systemet innebär ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det bedrivs en hetsjakt på papperslösa, och flyktingar låses in i förvar under fängelseliknande former. Situationen är ohållbar."


På kvällen den 30 augusti rekommenderar vi gratisföreställningen av kabaré Europa Europa med konstgruppen FUL, i Vitabergsparken.

Söndagen den 31 augusti är medlemmar i FARR och i FARR:s lokalgrupper välkomna att vara med på ett öppet styrelsemöte om nätverksarbete mm, ca kl 9-14.

Samma dag kl 18.30 blir det offentlig manifestation för asylrätten . OBSERVERA ÄNDRAD TID!

 

PROGRAM 30 AUGUSTI:

Dagen består av fyra panelsamtal, med utgångspunkt i de fyra krav som kampanjen Asylrätt 2014 har ställt inför valet i september 2014. Dagen avslutas med en diskussion om hur vi går från analys till handling. Vad kan vi göra rent konkret?

11.00–12.10: Sverige ska inte utvisa människor till tortyr och förföljelse
Panelen diskuterar brotten mot internationella konventioner för mänskliga rättigheter som kan ha lett till och har lett till att människor utvisas trots att de riskerar tortyr eller förföljelse.
Moderator: Frida Metso, FARR.
I panelen: Michael Williams, FARR och Svenska kyrkan, Gregor Noll, professor vid Lunds universitet, och Stig Åke Pettersson, RFSL.

12.10–13.10: Paus för lunch

13.10–14.20: Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter?
Panelen diskuterar skillnaden mellan begreppen synnerligen och särskilda ömmande omständigheter vad gäller barn och vad en förändring av formuleringen i lagen kan innebära i en asylprocess.
Moderator: Frida Metso, FARR.
I panelen: Sara Granath, Rädda barnen, Astrid Seeberger, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och Ignatio Vita, advokat.

14.30–15.40: Dublinförordningens vara eller icke vara
Att söka asyl i Europa är ett lotteri, och det gäller att ha tur och få sin ansökan prövad i ”rätt” land. Enligt Dublinförordningen ska det land som är ansvarig för att en asylsökande lyckats ta sig in i EU, också vara ansvarig för att pröva asylansökan.
Moderator: Mikael Leyi, FARR.
I panelen: Frida Metso och Terje Holmgren från FARR, och Gregor Noll, professor vid Lunds universitet.

15.50–17.00: Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket
I dag bygger asylprocessen på en misstro mot den asylsökande, och bevisbördan ligger tungt på den som söker asyl. Vilka krav är rimliga att ställa på den sökande och i vilka situationer borde bevisbördan flyttas till migrationsverket istället?
Moderator: Mikael Leyi, FARR.
I panelen: Samarie Wijekoon Löfvendal, UNHCR Stockholm, Tomas Fridh, advokat och FARR, och Lotta Meurling, Asylgruppen i Sundsvall.

17.10–18.30: Från analys till agerande
Hur kan vi tolka dagens asylpolitik, och hur kan vi agera för att förändra situationen för asylsökande?
Moderator: Mikael Leyi
I panelen: Sanna Vestin, FARR, Madelaine Seidlitz, Amnesty Sverige, Zaki Khalil, FARR, och David Qviström, författare.

Utöver expertpanelerna kommer vi även att få höra vittnesmål från personer som drabbats i asylprocessen.

ANMÄLAN
Seminariet är fullbokat. Det går fortfarande att anmäla sig till det öppna styrelsemötet till anmalan@farr.se.


Välkomna!

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5