rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRKurser och seminarierBoka 21-22 mars i Gävle!

Boka 21-22 mars i Gävle!

FARR håller kursdag och årsmöte 21-22 mars. Anmäl dig till arsmote@farr.se! Programmet är inte helt spikat men klart är att lördageftermiddagen kommer att bli full av föreläsningar och diskussion kring asylrätt med experter och inriktning på bla HBTQ, konvertiter och familjeåterförening. 

Start 13.00 med lunch före, 12.00. Den som vill och kan komma redan på förmiddagen kommer att få ta del av rapporter från FARR:s Afghanistanprojekt. Det handlar om trovärdighet, bevis - och deportationer. Lördagskvällens program är inte klart. På söndagen kan du som är individuell medlem i FARR eller med i en grupp ansluten till FARR vara med på årsmötet. Då följer vi upp med diskussion om var FARR kan göra bäst nytta och hur vi ska påverka politiken.

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. Kursdagen och årsmötet arrangeras i samarbete med Asylkommittén i Gävleborg. Mer information om kursdagen som är öppen för alla kommer här på hemsidan och på Facebook. Medlemmarna får kallelse per post till årsmötet.

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5