Bli medlem/prenumerera

PROVNUMMER
Provnummer av FARR:s tidning skickas inte längre ut.
Du kan fritt bläddra i de senaste numren på Artikel 14:s hemsida!
LÖSNUMMER: 50 kr per styck eller efter ök. Beställ från artikel14@gmail.com

MEDLEMSKAP FÖR ASYLGRUPPER OCH ORGANISATIONER:
Medlemskap inklusive FARR:s tidning Artikel 14: 300 kr/år

MEDLEMSKAP FÖR ENSKILDA:
Medlemskap inklusive FARR:s tidning Artikel 14: 250 kr/år
Medlemskap inklusive Artikel 14, för studerande, arbetslös eller nyanländ: 150 kr/år
Medlemskap inklusive Artikel 14 för asylsökande eller papperslös: 50 kr/år
Familjemedlem (ej Artikel 14, kräver att det finns fullbetalande medlem bosatt på samma adress): 50 kr/år

ENBART PRENUMERATION:
Prenumeration på FARR:s tidning Artikel 14, för enskilda: 200 kr/ år
Prenumeration för företag/organisation: 250 kr/ år

Vi tillämpar medlemskap och prenumeration per kalenderår.
Du som prenumererar under våren eller sommaren kommer att få ett nytt inbetalningskort redan i början av året därpå. Men du är alltid försäkrad att din prenumeration löper ett helt år från när du började prenumerera, oavsett om du väljer att förnya.

Du som börjar prenumerera under hösten räknas som prenumerant under hela påföljande år.

INTEGRITETSPOLICY
De uppgifter du lämnar i kupongen kommer att sparas i vårt medlems- och prenumerantregister. Om du fullföljer genom att betala med inbetalningskortet du får i välkomstbrevet, så kommer vi att behålla dina uppgifter så att vi kan skicka dig tidningen och – om du blir medlem – medlemsbrev via mail. Om du ångrar dig och väljer att inte betala så kommer uppgifterna att raderas efter ett par månader. Läs mer i FARR:s integritetspolicy!