Bli medlem eller prenumerera

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

Fyll i din anmälan här!

Integritetspolicy
De uppgifter du lämnar i kupongen kommer att sparas i vårt medlems- och prenumerantregister. Om du fullföljer genom att betala med inbetalningskortet du får i välkomstbrevet, så kommer vi att behålla dina uppgifter så att vi kan skicka dig tidningen och – om du blir medlem – medlemsbrev via mail. Om du ångrar dig och väljer att inte betala så kommer uppgifterna att raderas efter ett par månader. Läs mer i FARR:s integritetspolicy!

Medlemskap för asylgrupper och organisationer:
Medlemskap inklusive FARR:s tidning Artikel 14: 350 kr/år
(Två ex per nummer av Artikel 14)

Medlemskap för enskilda:
Medlemskap inklusive FARR:s tidning Artikel 14: 280 kr/år
Medlemskap inklusive Artikel 14, för studerande, arbetslös eller nyanländ: 150 kr/år
Medlemskap inklusive Artikel 14 för asylsökande eller papperslös: 50 kr/år
Familjemedlem (ej Artikel 14, kräver att det finns fullbetalande medlem bosatt på samma adress): 50 kr/år

Enbart prenumeration:
Prenumeration på FARR:s tidning Artikel 14, för enskilda: 230 kr/ år
Prenumeration för företag/organisation: 290 kr/ år

Provläsning
Du kan bläddra fritt i de senaste numren på Artikel 14:s hemsida
Lösnummer: 50 kr per styck, beställ från Tidskriftsbutiken.

Vi tillämpar medlemskap och prenumeration per kalenderår.
Du som prenumererar under våren eller sommaren kommer att få ett nytt inbetalningskort redan i början av året därpå. Men du är alltid försäkrad att din prenumeration löper ett helt år från när du började prenumerera, oavsett om du väljer att förnya.

Du som börjar prenumerera under hösten räknas som prenumerant under hela påföljande år.