Länkar till andra organisationer

Organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor

Amnesty International, svenska sektionen 
Efter noggrann utredning och om det går att bekräfta risk för förföljelse kan svenska Amnesty genom Amnestyfonden bidra till att bekosta advokatkostnad eller tortyrutredning. Amnesty kan genom sina internationella organisation undersöka vissa gruppers risksituation. Läs mer om Amnestys arbete med flyktingar på deras hemsida eller kontakta flyktingavdelningen.
Tel: 08 729 02 00
E-post: info@amnesty.se 

Asylrättscentrum
Asylrättscentrum erbjuder gratis juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och svensk utlänningslagstiftning. De förmedlar också information om förhållanden i enskilda länder, som har betydelse i bedömningen av asylskäl och andra grunder för uppehållstillstånd. Telefonrådgivningen är öppen tisdagar och onsdagar  9.00-11.00.
I Stockholm finns drop-in rådgivning varannan vecka, se hemsidan.
Tel: 0200-88 00 66
E-post: info@sweref.org

Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention, som numera är implementerad i svensk lag genom Barnrättslagen. Myndigheten bevakar hur Barnrättslagen efterlevs i samhället. Barnombudsmannen kan lämna förslag till regeringen och andra myndigheter i övergripande frågor, men går inte in i enskilda ärenden.
Tel: 08-692 29 50, tel för barn under 18 år: 020-23 10 10 (samtalet är gratis)
E-post: info@barnombudsmannen.se

Caritas
Katolska kyrkans biståndsorganisation, som ibland kan ge stöd, råd och praktisk hjälp till asylsökande, personer som utsatts för människohandel och hemlösa. 
Tel: 08-50 557 674 
E-post: caritas@caritas.se 

Crossroads
Riktar sig till enbart till EU-migranter (ekonomiska migranter med medborgarskap eller uppehållstillstånd i ett annat EU-land). Serverar frukost och lunch, ger möjlighet att tvätta kläder och ta en dusch. Ger även rådgivning om hur man tar sig in på den svenska arbetsmarknaden. Öppen verksamhet: Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 08.30-15.00, onsdag: 08.30-12.30. Telefontid: vardagar 8.30–15.00
Tel: 08-684 23 150
E-post: crossroads@stadsmissionen.se

Diskrimineringsombudsmannen, DO
DO arbetar mot alla former av negativ särbehandling. Om du har blivit diskriminerad i Sverige på grund av till exempel ditt kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsvariation kan DO i vissa fall ge råd, juridiskt stöd och representation vid en eventuell rättegång. 
Tel: 08-120 207 00, 020-36 36 66 (gratis nr)
E-post: do@do.se

Elena Index Listar användbara adresser till organisationer och individer som erbjuder juridisk hjälp och andra former av stöd till flyktingar och asylsökande i Europa. ELENA Index är ett verktyg för advokater och juridiska rådgivare och innehåller adresser till advokater och organisationer runt om i Europa.

Hiv-Sverige
Organisation som drivs av och arbetar för hivpositiva och anhöriga.
Öppettider: måndag – fredag 10.00-14.00
Tel: 070-773 78 84 / 073-944 98 90
E-post: info@hiv-sverige.se

Ingen människa är illegal
Nätverk som kämpar för en gränslös värld och stöttar papperslösa med praktiska saker såsom boende, mat, kollektivtrafik, sociala aktiviteter m.m.
E-post: 
Göteborg: goteborg@ingenillegal.org, tel: 0739-714434
Uppsala: uppsala@ingenillegal.org 
Stockholm: stockholm@ingenillegal.org 
Presstelefon: 0729-41 98 08 (endast aktiv i anslutning till offentliga uttalanden)
Umeå: umea@ingenillegal.org
Östersund: ostersund@ingenillegal.org

Läkare i Världen
Juridisk och social rådgivning ges jämna veckor vid mottagning i Stockholm. LIV har ingen medicinsk rådgivning på telefon men kan hjälpa till med frågor om rätten till vård m.m via växelnumret. 
Växel: 010-129 98 09 
E-post: info@lakareivarlden.org

RSFL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
RFSL arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter i Sverige. RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtqi-personer i Sverige. Newcomers Youth ordnar aktiviteter och rådgivning för unga hbtqi-personer.
Webbsidor: RFSL Newcomers, Newcomers Youth.
RFSL tel: 08-501 629 00, Newcomers tel: 0735-091727

Rädda Barnen
Organisation i Sverige och världen som på olika sätt arbetar med barns rättigheter. Arbetar bl.a. med barns rätt till vård och skola. Vissa lokalföreningar engagerar sig för flyktingbarn. 
Tel: 08-698 90 00

Röda korset
Röda Korset stödjer människor på flykt i merparten av världens länder. I Sverige arbetar de med stöd till asylsökande, efterforskning, familjeåterförening och förmedling av rödakorsmeddelanden. Röda Korset har även verksamhet vid asylboenden och arrangerar språkkurser.
Tel: 0771-19 95 00 (växel), 020-41 50 00 (rådgivning i flyktingärenden, familjeåterförening m.m.) 
E-post: info@redcross.se

Sociala Missionen
Sociala Missionen är en kristen förening som erbjuder råd och stöd i frågor som rör migration. Du kan ringa eller skriva till dem eller besöka dem personligen. Sociala Missionen arbetar också med familjeåterförening, återvändande och integration.
Tel: 08-556 023 00
E-post: info@socialamissionen.se

Stadsmissionen, StockholmOrganisationer som förmedlar vård till papperslösa

Källan Flemingsberg, juridisk rådgivning, svenskaträning mm. Diagnosvägen 14-16 i Huddinge
Öppet måndag-fredag 9-16. För juridisk rådgivning, boka tid: 08-684 233 95 eller 08-684 232 86.
E-post: kallan.flemingsberg@stadsmissionen.se

Källan Järva, juridisk rådgivning med mera. Drop-in tisdagar 10-13, Bergengatan 10 i Kista
Tel: 08-684 232 69
E-post: kallanjarva@stadsmissionen.se,

Baba  – råd och stöd för ensamkommande barn och unga.
Boka tid med ungdomscoach
Tel: 08-684 231 70.

Svenska Kyrkan
I många av Svenska kyrkans församlingar pågår arbete för att på olika sätt stötta flyktingar. Hör av dig till Svenska Kyrkan där du bor och ta reda på vilket arbete som bedrivs nära dig.
E-post: info@svenskakyrkan.se

UNHCR Regional Office for the Baltic and Nordic Countries
FN:s flyktingkommissariats regionalkontor. De arbetar bland annat med handläggning av juridiska frågor som rör asylrätt. De ger också råd till regeringar, myndigheter och organisationer i lagstiftningsfrågor och informerar allmänheten.
Tel: 010-10 12 800
E-post: swest@unhcr.org

Vänsterpartiets fristadsfond
Hjälper asylsökande flyktingar som hotas av utvisning och inte kan återvända till sina hemländer. Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp. Det sker när den efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som kan ändra på ett tidigare felaktigt beslutet.
E-post: fristadsfonden@vansterpartiet.se 

Organisationer som förmedlar vård till papperslösa

Det är viktigt att veta att den offentliga vården också ska förmedla vård till papperslösa.


Läkare i Världen
Läkare i världen har mottagningar för medicinsk och psykosocial rådgivning i Stockholm, Luleå, Malmö, Umeå, Uppsala, Örebro och Östersund.
Stockholm: Hantverkargatan 2c, Juridisk & psykosocial mottagning onsdagar 18-20, medicinsk mottagning torsdagar 18-21.
Malmö: S:ta Maria kyrkas lokaler, Södervärnsgatan 8, torsdagar 18-20, telefonrådgivning 0762107383.
Se hemsidan för ytterligare information samt öppettider och mailadresser till övriga mottagningar. 
Tel: 08-664 66 87
E-post: info@lakareivarlden.org

Rosengrenska stiftelsen
Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk personal och vårdpersonal som stöttar papperslösa att få tillgång till vård genom kontakt med vårdgivare i eller utanför sjukvården. Information till papperslösa och vårdpersonal finns på hemsidan.
E-post: vardformedling@rosengrenska.org

Röda Korset
Mottagning vid Mariatorget i Stockholm med drop-in måndag–torsdag kl. 09.00-16.00, fredag 9:00-12:00. Boka gärna tid per telefon. Telefonnumret kan även användas för rådgivning från andra platser i landet. Rödakorshuset i Skärholmen: Vård och vårdrådgivning: Tisdagar kl.09.00–16.00
Där finns även dusch, tvättmaskin, mat, svenskaträning och andra aktiviteter.
Tel: 020-211 000 (må-fre 9-12, kostnadsfritt), 0723-499808 (endast sms)
E-post: papperslos@redcross.se

Andra orter
Kontaktpersoner kan finnas. Ta kontakt med Rosengrenska i Göteborg eller Röda Korset i Stockholm för information.

Övriga vårdorganisationer

Röda Korsets center för torterade och krigsskadade flyktingar i Sverige
Röda Korsets olika behandlingscenter för krigsskadade och torterade vänder sig till flyktingar och deras familjer som lider av sviter efter tortyr och krigsupplevelser.

Stockholm, tel: 08-772 19 80, e-post: info-rkc@redcross.se
Malmö/Hässleholm, tel: 040-32 65 30, e-post: rkc.malmo@redcross.se
Skellefteå/Luleå/Umeå, tel: 0910-71 78 52, e-post: rkc.skelleftea@redcross.se
Skövde/Vänersborg tel: 0500-42 49 95, e-post: rkc.skovde@redcross.se
Uppsala/ tel: 018-18 75 63, e-post: rkc.uppsala@redcross.se
Göteborg tel: 031 711 75 11, e-post: rkc.goteborg@redcross.se

Stöd för våldsutsatta

Här nämns endast ett urval av jourlinjer. Flera kvinnojourer tar emot papperslösa, till exempel kommunala kvinnojourer i Göteborg.

Kvinnors nätverk
För kvinnor som behöver råd och hjälp.
Tel: 08-646 10 70. Jour för ungdomar: 020-40 70 40 (9-22, kostnadsfritt)
E-post: info@kvinnonet.org

RFSL:s Stödmottagning
Genom RFSL:s stödmottagning kan hbtqi-personer som varit utsatta för trakasserier, hot eller våld få stöd och hjälp. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon, videosamtal eller via mail, eller så kan du komma till vår besöksadress på Sveavägen 59 i Stockholm.
Telefon: 020-34 13 16 (gratisnummer), telefontid torsdagar 9-12
E-post: stod@rfsl.se

Systerjouren Somaya
Systerjouren Somaya kan erbjuda stödsamtal och rådgivning på flera språk, både per telefon och vid besök. Jouren har också skyddat boende och samtalsgrupper.
Tel: 020-81 82 83 (vardagar 9-16, lunchstängt 12-13)
E-post: stodjour@somaya.se

Terrafem
Driver bl.a en rikstäckande jourtelefon, kvinnojour, tjejhus och juristjour för
flickor och kvinnor som utsatts för våld av närstående. Jourtelefonen ger stöd och juridisk rådgivning till utsatta kvinnor på över 40 språk.
Tel: 020-52 10 10
E-post: info@terrafem.org

Fackliga organisationer

Fackligt Center för Papperslösa
Centret hjälper papperslösa och asylsökande att tillvarata sina rättigheter på arbetsmarknaden, genom information och kontakt med fackförbund. Öppet måndagar 16-19.
Tel: 020-1601006
E-post: info@fcfp.se 

SAC Syndikalisterna
Syndikalisterna är en facklig organisation som även organiserar papperslösa.
Tel: 08-522 45 630 (telefontider tisdag – onsdag 13-15)
E-post: info@sac.se

Övrig information

AIDA Asylum Information Database, kopplad till ECRE; se nedan.

Asylnytt Nyhetssida om asyl-och flyktingfrågor, uppdateras varje månad av FARR:s vice ordförande Sanna Vestin.

CRIN Child Rights International Network.

ECRE European Council on Refugees and Exiles. ECRE samlar 82 NGO:s som arbetar för flyktingars, asylsökandes och tvångsförflyttade personers skydd och rättigheter. FARR är en av medlemsorganisationerna.

ENAR European Network Against Racism 

ENS, European Network against Statelessness Arbetar för statslösa personers rättigheter.

EUAA, European Union Agency for Asylum EU:s asylbyrå. Producerar landinformation och riktlinjer som medlemsstaternas asylmyndigheter ska använda när de bestämmer praxis för asylärenden.

EU-fakta på svenska Portal till information om EU, statistik, EU-lagstiftning m.m.

Europarådet – nyheter om migration och flyktingar.

Eurostat EU-kommissionens statistik om internationell migration och asyl.

FN:s kommitté mot tortyr – fall som rör Sverige. 

Forced Migration Current Awareness Sajt som lyfter fram forskning och information rörande flyktingar, asylsökande, internflyktingar och andra som tvingats migrera. 

FRA The European Union Agency for Fundamental Rights. FRA förser EU-institutioner och medlemsländer med råd om de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Frontex EU-myndighet som bl.a. ansvarar för gränsbevakning vid EU:s yttre gränser. 

Human Rights Watch Sök till exempel på refugee eller migrant för info och nyheter.    

IOM International Organization for Migration Tidigare fristående samarbetsorgan mellan regeringar men numera en del av FN:s system. Sysslar i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR bland annat med stöd för återvändande, migrationsstatistik mm. 

IRR Institute of Race Relations. Har bland annat nyheter och info som rör asylsökande och flyktingar.  

JO, Justitieombudsmannen Myndigheten granskar svenska myndigheters arbete. Anser du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos JO. Däremot kan JO aldrig ändra en dom eller ett beslut. Du behöver inte vara svensk medborgare för att anmäla. 

Föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike), bildades i Paris 2019 och arbetar med att erbjuda hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kommer till Frankrike från Sverige.

Migrationsverket Information om att söka asyl, arbeta, studera eller flytta till någon i Sverige, LMA-kort m.m. Se även databasen för landinformation och praxis, Lifos

Migration Policy Institute Oberoende, icke-vinstdrivande tankesmedja i Washington som analyserar och utvärderar asyl- och migrationspolitik från lokal till internationell nivå.

Migreurop – close the camps Europeiskt och afrikanskt nätverk av forskare och aktivister, som vill öka medvetenheten om och bekämpa frihetsberövandet av utlänningar.   

The New Humanitarian Nyhetsförmedling kring migration, miljöfrågor och konflikter.

PICUM Platform for international cooperation on undocumented emigrants. En NGO som jobbar för papperslösas rättigheter i Europa. Information, rapporter, nyheter m.m.

Regeringskansliet, publikationer Sök bland den svenska regeringens och departementens olika publikationer.

Sveriges regering om asyl och migration.

Statewatch Ideell nyhetsbyrå som bevakar medborgerliga rättigheter i EU. 

Sveriges riksdag Propositioner, motioner, debatter, beslut m.m. 

UNHCR FN:s flyktingorgan. Forskning, rapporter m.m. 

Welcome to Europe Oberoende info för asylsökande och migranter i EU-länder. Bland annat länkar till frivilligorganisationer och fakta om asylpraxis mm i länderna. Finns på engelska, franska, arabiska och farsi.