Stipendium

Sedan 1998 delar FARR ut ett årligt ungdomsstipendium. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, ung och inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012, i alltför unga år.

 • Det är FARR:s styrelse, som väljs varje år vid föreningens årsmöte, som ansvarar för att det finns medel  och som utdelar ungdomsstipendiet till minne av Carl Lundevi.
 • Alla medlemmar i FARR äger rätt att föreslå stipendiater.
 • Stipendiesumman är 5000 kr. Summan kan höjas för att fördelas mellan flera pristagare. Stipendiet delas ut en gång per år i anslutning till FARR:s årsmöte. Mottagaren av stipendiet behöver inte vara medlem i FARR.
 • Förslag på mottagare av stipendiet, med motivering varför den/de ska bli mottagare av stipendiet skickas till info@farr.se. Förslag på mottagare av stipendiet kan ske under hela kalenderåret.
  Bidrag till stipendiet kan sättas in på FARR:s postgirokonto 52 08 90-5, märk talongen/insättningen med ”FARR:s ungdomsstipendium”.

Tidigare års mottagare av Ungdomsstipendiet:

2022
22 års stipendium till minne av Carl Lundevi delades mellan två stipendiater, med följande motiveringar:
Arezo Karimi flydde till Sverige år 2015 tillsammans med sina föräldrar. Sedan sommaren 2019 har Arezo varit mycket aktiv för alla barn som lever på flykt och i ovisshet. Arezo har hållit starka tal på demonstrationer där hon uppmanat Sveriges politiker att barnkonventionen ska gälla alla barn. Hon har blivit intervjuad i radio och tv och är trots sin unga ålder en stark röst för kvinnor och flickor som flytt Afghanistan. Arezo tilldelas stipendiet därför att hon är en förebild för många genom sitt engagemang och sina tydliga krav för barns rättigheter.
Najib Nori flydde 2015 till Sverige utan föräldrar. Najib är verksam i Uppsala och tilldelas stipendiet för sitt engagemang i att uppmärksamma hur kvinnor, barn och andra utsatta grupper påverkas av kriget i Afghanistan. Najib har bland annat ordnat flera manifestationer för att väcka engagemang och intresse för denna fråga. Najib var initiativtagare till facebooksidan Circle of solidarity Uppsala, en digital plattform för solidaritetsarrangemang. Genom positiv förstärkning har Najib peppat unga kvinnor och flickor att våga ta plats och tala offentligt.

2021
Reza Rahimi tilldelas stipendiet för sitt stora stöd till andra asylsökande och hjälp till att deras röster ska höras. Reza Rahimi är en skrivande människa som skriver mycket om situationen för asylsökande, för barn, kvinnor, ensamkommande unga, om orättvisor i världen. När de många barnfamiljerna strejkade för sina rättigheter på Norra Bantorget sommaren 2019, var han ett stöd till familjerna och han hjälpte mammorna att skriva och dela sina berättelser. Så har han fortsatt att skriva och dela andras och egna berättelser och kämpa för asylrätten och en värld i fred.

2020
Erfan Akbari får stipendiet för sitt outtröttliga engagemang för asylrätt och mänskliga rättigheter. Han var en av de drivande bakom Ung i Sverige och är nu aktiv i Ensamkommandes förbund i Stockholm. Erfan var en av dem som nästan dagligen stöttade de afghanska barnfamiljerna i sittstrejken sommaren 2019 och har skrivit boken Mardröm, om hur det är att ha varit papperslös hela sitt liv. Boken är skriven både på svenska och dari.
Zahra Hosseiny får stipendiet för sitt djupa och outtröttliga engagemang för barn och barnfamiljer på flykt och som befinner sig i limbo i Sverige. Zahra är en röst särskilt för kvinnors rättigheter och för att barn på flykt inte ska glömmas bort när FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige.

(Från 2018 och tidigare avser årtalet året för de belönade insatserna. Stipendiet delades ut året därpå.)

2018
Yahya Aliyar, medgrundare till Ung i Sverige, en organisation som  gjort unga flyktingars egna röster hörda. Han har varit och är mycket aktiv i sitt arbete för unga asylsökandes rättigheter och har som medieansvarig i Ung i Sverige på ett självklart och initierat sätt arbetat opinionsbildande och med att sprida information i bland annat sociala medier.
Muhammed Juma Muhammedi, som 2018 gav ut den självutlämnande boken ”Ska vi dansa?” i syfte att ”synliggöra den missriktade skam som är resultatet från fenomenet bacha bazi. Ett fenomen som går ut på att vuxna makthavande män rekryterar unga pojkar till något som kan liknas vid dansande prostitution”.

2017
Benjamin Fayzi, ordförande i Ensamkommandes Förbund Stockholm, var en av initiativtagarna till ”Ung i Sverige” och den uppmärksammade sittstrejken, där Benjamins osjälviska engagemang, envishet och förmåga att tala med alla har betytt mycket för rörelsen och för enskilda.

2016
Mahbubah Madadi
, ordförande Ensamkommandes Förbund Malmö, och Shabnam Mirzaei i Glommersträsk, två asylsökande unga kvinnor från Afghanistan, för deras viktiga och modiga arbete för att stärka andra flickor och kvinnor.

2015
Asylrättstudenterna, med hedersomnämnande till initiativtagaren Nikita Feiz, för deras engagemang för mänskliga rättigheter och särskilt asylfrågor, ett rättsområde som sällan varit prioriterat.

2014
Klass 6 B på Sörbyängsskolan Örebro för deras engagemang och uppfinningsrikedom för att stoppa utvisningen av pappan till en av klasskamraterna.
Ungdomsgruppen för asyl” i Gävle för deras spontana medmänskliga insatser för en grupp albaner som slagit upp tältläger i protest mot att inte ha fått asyl.

2013
Aziz Haidari
 som hjälpt många flyktingar i mötet med asylprocessen genom att översätta och bistå i myndighetskontakter. Han har med sina initiativ bidragit till empowerment hos nyanlända flyktingar, underlättat för dem att göra sin röst hörd och få sina rättigheter tillgodosedda.

2012
Omid Mahmoudi som genom sin självbiografiska bok ger asylsökande flyktingungdomar en röst.
Sveriges Ensamkommades förening, den första organiserade sammanslutningen av och för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

2011
Moa Herrgård, IFSMA (medicinstudenternas internationella organisation),
för hennes och IFSMA:s arbete för allas rätt till vård.

2010
Sandra Ahlqvist, Ingen Människa Är Illegal, Stockholm
Linda Persson, Ingen Människa Är Illegal, Göteborg,
för deras och deras flyktinggruppers arbete mot tvångsdeportationer till Irak.

2009
Ammar Khorshed, Aktion mot Deportation och Irakiska Asylkommittén, Malmö
för hans ansvarsfulla engagemang i samband med manifestationer mot utvisningar

2006
Elena Marques Vaz, Växjö
Sarah Andersson, Göteborg
Ida Lidenmark, Malmö
Anna Glas, Malmö
för deras stora engagemang och arbete med asylsökande.

2005
Flyktingamnesti nu, i Malmö, Stockholm och Göteborg,
Redaktionen på Artikel 14
Amelie Jonsson, som arbetat för och gjort kortfilmer om barn och ungdomar som är gömda.

2004
Ungdomar på Midskogsskolan i Luleå, för deras arbete med svårt sjuk skolkamrat från Albanien som fick avslag på sin asylansökan
Lina Fahlgren och Beata Fodor, Sundsvall, för deras fleråriga arbete med asylsökande
Linnéa Hempel, Gotland, för hennes insatser för asylsökande, speciellt flyktingbarn

2003
Gustav Fridolin, för hans berömvärda insatser inom och utom riksdagen för att få till stånd en humanare flyktingpolitik.

2002
Sara Abrahamsson, Jimmy Karlsson, Thomas Lundberg och Jessica Schochow, samtliga elever i nionde klass i Hagfors för deras viktiga insatser för att bistå avvisningshotade kamrater.

2001
Björn Kjellson, Umeå, för att i flera år och i många forum framgångsrikt arbetat för flyktingar och mot rasism.

2000
Asylgruppen i Skåne, Tove Karnerud som med energi, uthållighet och stora uppoffringar bistått asylsökande, fördjupat sina kunskaper, spridit information om Asylgruppen och FARR:s arbete samt verkat opinionsbildande för en human asylpolitik.

1999
Evin Demir, Ucklums kyrka, som sedan december 1998 tog hand om sina nio syskon då föräldrarna gick under jorden
Mikael Ekman, Karlskrona, en av grundarna av ” Ungdom mot rasism” i Karlskrona

1998
Samhällsprogrammet, klass 1B, Wennströmska gymnasiet, Västerås, för klassens ihärdiga kamp för en klasskamrat, Ayta, som hotades av utvisning.
Asylsökande Yasine Lalouche för hans insatser vid diskoteksbranden i Göteborg. Med fara för eget liv räddade han andras liv. Hans handling ökar förståelsen mellan folkgrupper.

Upload Files Drag and drop your files here or click the button to upload your files from your computer

multi file upload Drag and drop your files Max Upload: 20 MB
close image preview
image preview
Det finns redan en uppgift för detta element.
Skriv ditt meddelande i den befintliga tråden.
Här öppnade vi den åt dig.
Flyttad till mediefolder.
Filen har lagts till webbplatsens mediefolder, du kan nu använda den därifrån.
poweredby
hide sidebar icon
sidebar left
sidebar menu
sidebar menuThis Page
sidebar menuAll Pages
sidebar menuShow Complete Tasks
sidebar menuShow Internal Tasks
sidebar menuSort by Date
sidebar menuSort by Priority
sidebar menuSort by Status
Tasks
Pages
no task in sidebar
Add your comments
Click any part of the page to start collaborating
       Loading...
       link to inbox
       responsive box
       desktop iconDesktop
       tablate iconTablet
       mobile iconMobile
       Browse Comment
       So
       Ki
       Kirsti Wennerholm
       Li
       Linus Ericsson
       re
       realisatorerna
       Sa
       Sanna Vestin
       So
       Sofia sofiahayhtio@yahoo.se
       Jo
       Jobba Digitalt
       ol
       ola@jobbadigitalt.se
       Po
       Pomme Johansson Corvellec
       8
       general button icon Create a general task not tied to any page element, great for adding documents or engaging in wider project conversations.
       ×
       ×
       Godkänn sida

       När sidan är klar, klicka på den gröna knappen för att signalera till webbmastern att den här sidan är godkänd.

       något gick fel. Vänligen försök igen.
       ×
       Sida godkänd
       Skrivbord Surfplatta Mobil
       Tillbaka till standardvy
       Du har inga webbplatsutrymmen kvar

       Vad bra!
       Det betyder att du växer och tar in fler kunder! Låt det inte stoppa dig.

       Något gick fel. Vänligen försök igen.