Goda Råd till dig som söker asyl

Scroll down to fetch Good Advice for Asylum Seekers in Sweden in several languages! Note: Some rules have changed since July 20, e.g. concerning the possibility of a permanent residence permit and family reunification. ”Good Advice” will be updated!

Här kan du ladda ned FARR:s Goda råd till dig som söker asyl. Copyright, se nedan. Goda råd är ”shareware”. Filerna kan laddas ned utan kostnad, men omkostnaderna för översättningarna och layout är höga. Du som har råd uppmanas betala minst 100 kronor för en fil, 30 kr per deltagare för studiecirklar. Betala med Swish till 123 327 8983 eller till plusgiro 520890-5. Tack!

Observera: Vissa regler har ändrats sedan 20 juli, t.ex. rörande möjligheten till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening. ”Goda Råd” kommer att uppdateras!

Version 5.03 är uppdaterad i augusti 2019 och innehåller bland annat förändringar i den tillfälliga lagen och gymnasielagen. Alla språkversioner informerar om både utlänningslagen och den tillfälliga begränsningslagen. Lagändringar som trätt i kraft senare än juli 2019 är inte inkluderade.

Goda Råd är layoutad för utskrift. Observera att den är avsedd att skrivas ut i A5-format, eller med två sidor på varje A4-blad. Samtliga versioner kan läsas parallellt, med samma sidnumrering i kapitlen på alla språk.

Klicka på bilderna nedan för att läsa direkt på skärmen. Detta kräver snabb internet-uppkoppling. Högerklicka (ctrl-klicka) för att ladda ner filen till din dator. Filerna är 152 sidor vid utskrift.

Översättningar: Michael Williams (engelska), Juan-Carlos Romans (spanska), Leo Malaxos (arabiska), Jonas Lal (farsi) och Alexander Vårfält (ryska).

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Copyright. Goda Råd publiceras av Flyktinggruppernas Riksråd. Copyright Sanna Vestin, sanna.vestin(at)farr.se. Utskrift och kopiering är tillåten. Ändringar är inte tillåtna. Ange källa www.farr.se.

Hämta flygblad för Goda Råd här!

Aktuella notiser om nya domar och ändrade riktlinjer finns i Asylnytt, specifikt på praxissidan. För att vara säker på att få aktuell information om hur reglerna tolkas bör du alltid kontrollera på Migrationsverkets hemsida om praxis har ändrats. Se även Migrationsverkets databas Lifos för landinformation och ställningstaganden mm. I Svensk Författningssamling finner du Utlänningslagen (SFS2005:716) som den gäller från den 20 juli 2021.

Bakgrund

Goda råd togs ursprungligen fram 2007 i samarbete med Broderskapsrörelsen och medfinansierades av Europeiska flyktingfonden. 2009 publicerades översättningar till spanska och arabiska, finansierat av Rädda Barnen. 2011 uppdaterades Goda råd i alla språkversioner med de ändringar av lag och praxis som skett. Samtidigt togs översättningar fram till engelska och ryska. Detta projekt finansierades av Emmaus Björkå. Mindre uppdateringar gjordes även 2012-2013. 2013 gjordes en översättning till farsi, finansierad av FARR. I slutet av 2014 gjordes uppdateringar inom ramen för en fördjupningskurs i praktisk humanjuridik. Dessa ligger till grund för utgåvan 2015. Översättningarna 2015 finansierades av Svenska Kyrkan. Omarbetningen 2016, som låg till grund för utgåvan 2017, gjordes av FARR, med projektmedel från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. År 2018 gjordes en uppdatering på grund av vissa lagändringar. Översättningarna av uppdateringen 2018 finansierades med stöd av Stockholms Stadsmission och Svenska Kyrkan.

Den senaste uppdateringen 2019 gjordes för att inkludera ”den nya gymnasielagen” samt förändringar i den tillfälliga lagen i samband med att denna förlängdes. Denna upplaga framställdes av FARR i samarbete ­med­ Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse.