Goda Råd till dig som söker asyl

Nu finns Goda Råd i pdf-version att ladda ner!

Translations of Good Advice into Arabic, Farsi, Russian and English are available below.
The language versions will be uploaded in Pdf format, as they are completed.

Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige är en handbok för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd eller avslag. Handboken innehåller information om vad som krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige och hur proceduren går till. Där finns också ett kapitel om situationen som asylsökande och hur det blir efter beslut, med uppehållstillstånd eller med avslag. Särskilda avsnitt tar upp hur asylskäl bedöms för kvinnor, hbtqi-personer, konvertiter, personer som utsatts för tortyr och för barn. 

Här kan du ladda ned FARR:s Goda råd till dig som söker asyl. Goda råd är ”shareware”. Filerna kan laddas ned utan kostnad, men omkostnaderna för översättningarna och layout är höga. Du som har råd uppmanas betala minst 100 kronor för en fil, 30 kr per deltagare för studiecirklar. Betala med Swish till 123 327 8983 eller till plusgiro 520890-5. Tack! 

Om du vill beställa ett, eller fler exemplar av Goda Råd på svenska i pappersformat så går det utmärkt, se nedan under bilderna.

1) Betala 100 kr till FARR per exemplar, med Swish 123 327 8983 eller postgiro 520890-5 
Skriv GODA RÅD i meddelanderaden! 2) Registrera din beställning med kupongen

Version 6.1 2022
Pdf-versionen av Goda Råd har fått versionsnummer 6.1 på grund av att vissa mindre rättelser har gjorts i förhållande till den tryckta utgåvan. Den viktigaste rättelsen rör tidigaste inresedatum för att omfattas av massflyktsdirektivet.

Copyright
Goda Råd publiceras av Flyktinggruppernas Riksråd. Copyright Sanna Vestin, sanna.vestin(at)farr.se. Utskrift och kopiering är tillåten. Ändringar är inte tillåtna. Ange källa farr.se.

Bakgrund
Goda Råd ges sedan 2007 ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, som är en ideell organisation utan koppling till myndigheterna. FARR vet från medlemmarnas erfarenheter att det är komplicerat att söka uppehållstillstånd i Sverige och många får avslag. Handboken har kommit till för att asylsökande och anhöriga ska känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vad det står i lagen. Lagen har ändrats många gånger och därför har också Goda Råd skrivits om. Goda Råd version 6 kom ut i maj 2022.

Aktuella notiser om nya domar och ändrade riktlinjer finns i Asylnytt, specifikt på praxissidan. För att vara säker på att få aktuell information om hur reglerna tolkas bör du alltid kontrollera på Migrationsverkets hemsida om praxis har ändrats. Se även Migrationsverkets databas Lifos för landinformation och ställningstaganden mm. I Svensk Författningssamling finner du Utlänningslagen (SFS2005:716) som den gäller från den 20 juli 2021.