Om Förvar

Organisationen FARR har en grupp volontärer som finns till för dig som är förvarstagen.
FARR:s volontärer besöker inne på avdelningarna på förvaret i Märsta varje onsdagskväll.

Vi kan bland annat bistå med att:
du kan återfå och hålla kontakten med stödpersoner, ombud, familj etc,
föreslå ett juridiskt ombud för dig som behöver detta,
förklara vad som står i papper/beslut från Migrationsverket,
prata om hur din situation är inne på förvaret och försöka stötta dig om du behöver,
och hålla kontakt med dig efter utvisning.

Vill du boka ett möte med oss?
Gör såhär: skriv ett mejl till FARR på e-post: forvarsbesokmarsta@gmail.com,
berätta att du vill ha ett samtal med oss och på vilken avdelning du finns,
berätta också vad du vill ha hjälp med.
När vi har kommit överens om en tid och dag då vi ska ha samtal, behöver du boka ett besöksrum med hjälp av personalen på förvaret.

Hämta informationsblad om besöksgruppen på persiska och på engelska.

INFORMATION OM FÖRVAR
Att tas i förvar innebär att du placeras på Migrationsverkets låsta enheter och att du inte får lämna den platsen. Förvar och fängelse är inte samma sak, även om båda innebär inlåsning.

Läs de olika kapitlen nedan.
Hämta texten på arabiska här och på persiska här
.