Filmer från FARR

I samband med att förhandlingarna om en ny migrationslagstiftning pågick, tog FARR fram ett antal informationsfilmer i syfte om att upplysa om brister i lagstiftningen. Här finns filmerna samlade.

Asad behövs här

Riksdagen fattar snart beslut om en ny asyllag. Asad är en av drygt 7 000 unga som fick möjlighet att gå en gymnasieutbildning i stället för att deporteras. Han talar svenska, är integrerad och behövs här.

Den nya lagen kommer göra det mycket svårt för många, men Asads och de andras möjligheter att bli kvar i Sverige underlättas om riksdagen antar regeringens förslag om humanitära ventiler. Sverige har en åldrande befolkning och de nyanlända behövs för vår framtid och välfärd.

Läs mer om den nya lagen: Ändrad utlänningslag från och med 20 juli 2021 – vilka blir skillnaderna?

Rehab berättar om familjeåterförening

Riksdagen har fattat beslut om en ny migrationslagstiftning. FARR har kritiserat många delar av förslaget, men det finns också möjlighet för riksdagen att anta vissa humanitära ventiler som kan underlätta situationen något.

Riksdagen beslutade om en ny asyllag, där korta uppehållstillstånd blir huvudregeln – trots att forskningen är entydig: Integrationen försämras av tidsbegränsade uppehållstillstånd och när splittrade familjer inte får återförenas.

För permanent uppehållstillstånd är kraven höga – bland annat att kunna försörja sig och kunna svenska. Att vara anställningsbar och ha lärt sig svenska kommer avgöra om en människa ska få permanent uppehållstillstånd, inte behovet av skydd och trygghet. Försörjningskravet kommer slå särskilt hårt mot kvinnor i låglöneyrken. Många barn kommer att växa upp utan ena föräldern.

Sverige hör nu till de sämsta länderna i EU för människor på flykt.

För att familjer som har splittrats genom flykten ska få leva tillsammans i Sverige krävs egen försörjning och bra bostad för familjen. Görs ansökan inom tre månader från uppehållstillståndet finns inte dessa krav. Men tremånadersregeln är omöjlig att klara för många. Rehab i filmen sökte inom tre månader och hennes man/barnens far är förhoppningsvis snart på väg till Sverige. Följ Rehab när hon berättar om sin och andras situation.

FARR anser att permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening ska vara huvudregel. Läs mer i detta upprop FARR är med och undertecknar från 9 maj 2021: Dagens Arena – Vi kräver permanenta uppehållstillstånd

Läs mer om den nya lagen: Ändrad utlänningslag från och med 20 juli 2021 – vilka blir skillnaderna?

Samir och Abbe om Gymnasielagen

Genom den tillfälliga gymnasielagen fick ett antal unga ensamkommande flyktingar möjlighet att tillfälligt stanna i Sverige för att slutföra sina studier, trots att de nekats internationellt skydd. För de som omfattats av den här lagen finns en möjlighet till permanent uppehållstillstånd, förutsatt att man efter examen får en anställning på minst två år.

Kraven för att omfattas av den här lagen var komplicerade och det var i många fall slumpen som avgjorde vem som omfattas och inte.

Sami och Abbe är några av de ensamkommande som avvek något från kraven. Men de är kvar i Sverige och har än så länge klarat sig från att tvångsdeporteras till Afghanistan, som är ett av världens farligaste länder.

Riksdagen fattar snart beslut om en ny migrationslagstiftning. FARR har kritiserat många delar av förslaget, men det finns också möjlighet för riksdagen att anta vissa humanitära ventiler som kan underlätta situationen något.

Läs mer om den nya lagen: Ändrad utlänningslag från och med 20 juli 2021 – vilka blir skillnaderna?