Remissvar / Yttranden

På denna sida hittar du FARR:s yttranden och remissvar på olika flyktingpolitiska lagförslag från 1997 till idag.

2023

2021

2016 – 2020

2011 – 2015

2006 – 2010

2000 – 2005

1997 – 1999