Dessa grupper är medlemmar i FARR och stödjer asylsökande och papperslösa. Om du inte hittar någon grupp på din ort  maila till info@farr.se. Alla grupper har inte offentlig adress. Medlemsföreningarna presenteras i bokstavsordning utifrån vilket län de tillhör.


Dalarnas län

Borlänge
Borlänge Asylkommitté
Tel: 0721-58 53 52
E-post: kristina.mattsson@borlange.se
Webbadress: http://www.borlangeasylkommitte.se

Falun
Flyktinggruppen i Falun
Tel: 023-25005, 0705-81 03 39
E-post: peromon@telia.com

Gävleborgs län

Hudiksvall
Hudiksvall-Nordanstigs Asylkommitté
Tel: 0703-98 40 33
E-post: msidenvall@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/asylkommitten/

Gävle
Asylkommittén i Gävleborg
E-post: gavleborg@asylkommitten.se
Webb: http://www.asylkommitten.se/

Hallands län

Falkenberg
Hallands Asylkommitté
Tel: 0346-58316, 0735-753866

Jämtlands län

Östersund
Ingen Människa Är Illegal Östersund
Webbadress: https://www.ingenillegal.org/ostersund
Facebook: Ingen Människa är Illegal Östersund
E-post: ingenillegal@ostersund.com

Skåne 

Malmö
Asylgruppen i Malmö
E-post: asylgruppenimalmo@gmail.com
Webbadress: http://www.asylgruppenimalmo.se/
Facebook: https://www.facebook.com/asylgruppenimalmo

Skåne Stadsmission
Tel: 0720-63 19 86
Webbadress: http://www.skanestadsmission.se/

Refugees Welcome Sverige
Tel: 0702-302011
Webbadress: http://www.rwsverige.se/
Facebook: https://www.facebook.com/refugeeswelcomesverige

Noomi, Hela Människan i Malmö
Tel: 040-632 35 21
E-post: noomi@helamanniskan.se
Webbadress:http://www.noomimalmo.se/
Facebook: https://www.facebook.com/NoomiMalmo

Asylrättstudenterna Malmö och Lund
E-post: malmolund@asylrattstudenterna.se
Webbadress: http://www.asylrattstudenterna.se/
Facebook: https://www.facebook.com/asylrattstudenternaML/

Borrby
Österlens stödförening för flyktingar
E-post: flykt.osterlen@gmail.com

Skillinge
Act For Integration Intern
Tel: 0763-41 55 61
E-post: info@actforintegration.com
Webbadress: http://www.actforintegration.com/

Jönköpings län

Värnamo
Värnamo Pastorat
Webbadress: https://www.svenskakyrkan.se/varnamo

Broaryd
Broaryd-Burseryds Allianskyrkors Asylgrupp
Tel: 0705-34 60 05

Stockholms län

Stockholm
Ingen Människa är Illegal
E-post: stockholm@ingenillegal.org

RFSL Ungdom
Tel: 0707-664664
E-post: newcomers@rfslungdom.se

Stockholms Stadsmission
Tel 08-68423000

ACAT Sweden
E-post: acatsweden@yahoo.fr

Etikkommissionen i Sverige
Offentlig e-post: info@etikkommissionenisverige.se
Webbadress: http://www.etikkommissionenisverige.se/

Stoppa Utvisningarna av Afghanska Ungdomar
Webbadress: https://stoppautvisningarna.blogspot.com/

Asylkommittén i Sverige
Tel: 0708-16 21 61 (helst sms)
För juridisk rådgivning: kontakta mr-gruppen Läkare i Världen, tel 08-6646687

Ekerö
Välkommen till Mälaröarna
E-post: vtm@malaroarna.org
Webbadress: http://valkommen.till.malaroarna.org/

Täby/Danderyd
En utsträckt hand – Täby & Danderyd
E-post kontakt Märta Åberg: kommun@enutstrackthand.se
E-post andra ändamål: social@enutstrackthand.se, mobler@enutstrackthand.se
Webbadress: http://www.enutstrackthand.se/

Österåker
Frivilliga Familjehem i Österåker
Offentlig e-post: osteraker@frivilligafamiljehem.se
Webbadress: www.frivilligafamiljhem.se/osteraker

Uppsala län

Knivsta
Helgeandssystrarna
Tel: 018383002 eller 0708482444
E-post: systrarna@alsikekloster.org
Webbadress: http://www.alsikekloster.org

Uppsala
Uppsala Ekumeniska Fristadsgrupp
Offentlig e-post: efgu2017@gmail.com

Ingen Människa är Illegal
offentlig e-post: uppsala@ingenillegal.org

Stöttepelaren
E-post: info@stottepelaren.se
Webbadress: www.stottepelaren.se

Uppsalastödet
E-post: uppsalastodet@gmail.com
Webbadress: https://www.uppsalastödet.org
Facebook: https://www.facebook.com/uppsalasstodet

Västernorrlands län

Sundsvall
Sundsvalls Asylkommitté
Tel: 0762-41 02 24
Offentlig e-post: info@sundsvallsasylkommitte.se
Webbadress: http://www.sundsvallsasylkommitte.se/

Västra Götalands län

Borås
Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås
E-post: rebecka.kfr@gmail.com
Webbadress:  http://www.kfrboras.se/

Falköping
Tillsammans för ensamkommande i Falköping

Göteborg
Ingen Människa är Illegal
Tel: 0704-37 75 24
E-post jour: momo@ingenillegal.org
E-post gruppen: goteborg@ingenillegal.org
Webbadress:https://www.ingenillegal.org/goteborg/
Besöksgrupp förvaret: forvarsgruppengbg@gmail.com
För juridisk rådgivning i Göteborg: info@rosenjuristerna.se

Vi står inte ut Göteborg
Tel: 070-690 77 23
E-post: vsiugoteborg@gmail.com

Frivilligorganisationen Agape i Göteborg
E-post: info@agapegoteborg.se
Webbadress: www.agapegoteborg.se
Facebook: https://www.facebook.com/frivilligorganisationenagape

Trollhättan/Vänersborg
Ingen Människa är Illegal
E-post: trollhattan@ingenillegal.org
Webbadress: http://www.ingenillegal.org/imai-trollhattan

Västerbottens län

Umeå
Ingen Människa är Illegal
E-post: umea@ingenillegal.org
Webbadress: http://www.ingenillegalorg/imai-umea

Örebro län

Örebro
Asylgruppen Örebro
E-post: asylgruppenorebro@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/asylgruppenorebro/

Östergötlands län

Linköping
Skäggetorps församling
Tel: 013-20 50 96
SMS: 070-329 33 98
E-post: Pernilla.Janson@svenskakyrkan.se
Webbadress:  http://www.svenskakyrkan.se/skaggetorp

Norrköping
Asylgruppen i Norrköping
Tel: 0737-80 27 77
E-post: epost@asylgruppennorrkoping.se
Webbadress: http://asylgruppennorrkoping.wordpress.com/

Föreningen Frivilliga Familjehem i Norrköping – FIN
Tel: 073-9719010
E-post: ffhnorrkoping@gmail.com
Facebook: facebook.com/ffhnorrkoping