Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Rapport om tillgång till vård i Europa

Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, har släppt rapporten "Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet".
Rapporten bygger på uppgifter från över 30500 patienter i elva europieska länder samt Turkiet. Den visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet. Gravida och barn är mest drabbade av bristerna på vård. Läkare i Världen använder sig av uttrycket "personer som lever i utsatthet" hellre än att tala om utsatta grupper. De menar att alla kan hamna i en situation där man befinner sig i utsatthet. Situationen kan var tillfällig eller långvarig. 

Read more ...

Delseger på konferens: Tillfälligt stopp för åldersbeslut

C5BiRY XAAE2XAFDet var fullsatt i en av de stora salarna i ABF-huset i Stockholm när #vistårinteut-rörelsen höll sin första samling utanför Facebook. Många fick inte plats men konferensen sändes live till medlemmarna. Under lördagen gavs vittnesmål om situationen för ensamkommande barn, från ungdomar och från vuxna som möter dem genom sina uppdrag - gode män, familjehem, boendestödjare mfl. Ett stort uppbåd experter förklarade asyljuridik, åldersbedömningar, den ändrade migrationspolitiken, situationen för papperslösa och utvecklingen i Afghanistan. 

 

Read more ...

#vistårinteut har konferens

18-19 februari har rörelsen #vistårinteut konferens i Stockholm. FARRs Sanna Vestin är en bland talarna. 
Syftet med konferensen är dels att höja kunskaperna om den migrationspolitik och den praxis som berör rörelsens arbete och kamp, dels att utvärdera gjorda aktioner och kampanjer och planera framtiden. 
#vistårinteut startades hösten 2016 av människor som i olika roller mött och lärt känna ensamkommande barn och ungdomar. Rörelsen är en reaktion på regeringens nya migrationspolitik, som fått och får allvarliga konsekvenser för dessa barn och ungdomar. Rörelsen fick snabbt många medlemmar. 

Läs mer i event från #vistårinteut

Asylnytt 14 februari: Barnen står inte ut

"Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" har blivit parollen för vuxna kring ensamkommande barn. Men nu larmar de om att barnen ger upp.

knapp2Mer i denna utgåva:
• Massutvisningar från Pakistan till Afghanistan trots sämre säkerhet
• Migrationsverket rapporterar om brister i egna asylutredningar
• EU-advokat anser att humanitärt visum måste utfärdas i vissa fall
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Nya riktlinjer för asylsökande från Darfur, Sudan

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur i Sudan. I ställningstagandet görs en ny bedömning av säkerhetsläget i Darfur. Ny landinformation och att EU-domstolen i sin praxis förtydligat skyddsgrunddirektivets tillämpning av begreppet väpnad konflikt gjorde att det behövdes ett nytt ställningstagande. En slutsats är att icke-araber från Darfur är särskilt utsatta.

Read more ...
orange knapp

Viktigt!

  • Vad händer med de ensamkommande barnen?

    Många ensamkommande flyktingungdomar har den senaste tiden ryckts upp från skola och boende, och en del har samtidigt fått beslut om att de ska utvisas. Flera regler har ändrats samtidigt, vilket har gjort det svårt för alla att förstå vad som...

    Read More ...

  • Till dig som missade sommarkursen!

    Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa...

    Read More ...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5