Aktuellt om Tidöpartiernas politik

Tidösidan uppdateras kontinuerligt. En rad avsnitt under rubriken ”Granskning av innehållet i Tidöavtalet” har uppdaterats de senaste veckorna med anledning av nya utredningar, remisser och direktiv.

VAD ÄR TIDÖSIDAN? FARR har en särskild webbplats om Tidöpartiernas migrationspolitik. Där finns information om innehållet i Tidöavtalet och vad som hänt sedan det antogs. Du kan hitta datum för väntade utredningar och lagändringar. Vi analyserar lagförslagen och tipsar om motståndet: debattartiklar, remissvar, kampanjer, seminarier, manifestationer… Använd FARR:s webbplats om Tidöpartiernas migrationspolitik som argumentationsunderlag och inspiration!

Avsnitten med nyhetsartiklar och debattartiklar om regeringspolitiken uppdateras kontinuerligt. Just nu pågår att lägga ut debattartiklar från juni.

Tidösidans avsnitt Kontroller, angiveri och utvisningar har uppdaterats om tidöpartiernas kampanj för att verkställa fler utvisningar, från Migrationsverkets effektivare rutiner till en ny statsrådsgrupp för att ”motverka skuggsamhället”. I samma avsnitt kan du läsa om vad som händer med förslagen om att avskaffa preskriptionstiden för utvisningsbeslut och att införa mer kontroller i förvaren. 

Avsnittet Villkor för arbetstillstånd har uppdaterats eftersom det gällande lönekravet har höjts i juni på grund av att medianlönen har räknats upp. I det avsnittet står det också om regeringens förslag att lönekravet ska bli ännu högre – 100 % av medianlönen – och att spårbyte från asylsökande till arbetstillstånd ska avskaffas. 

Regeringen har nyligen bestämt att de kvotflyktingar som Sverige ska ta emot genom FN i år ska vara utsatta kvinnor, flickor och hbtqi-personer från Kongo. Men de ska ha ”integrationspotential”. Läs mer i avsnittet Asylprocedur och rättssäkerhet.

Medborgarskapsutredningen har i juni fått förlängd tid till 15 januari 2025 samt tilläggsdirektiv om ytterligare skärpningar. Mer om utredningen finns i avsnittet MedborgarskapI FARR:s analys citeras författaren Verner von Heidenstam som år 1899, då kampen gällde rösträtt utan inkomstkrav, skaldade “Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, att medborgarrätt heter pengar”.