Äldre kurser

2020

Kursdag 19 september:  För en rättssäker och human flyktingpolitik
Arrangörer: FARR i samarbete med Flyktinggruppen i Falun och Asylkommisionen. Plats: Falun och online. Se programmet här!

2019

Kursdag 21 september i Göteborg
Arrangörer: FARR i samarbete med #vistårinteut Göteborg, studieförbundet Sensus, Frälsningsarmén Göteborg, Östra kåren, Frivilligorganisationen Agape, Göteborg och Ingen människa är illegal, Göteborg en kostnadsfri kursdag i Göteborg. Se programmet här!

30 mars: FARR:s 30 årsjubileum
Arrangörer: FARR i samarbete med Röda korsets Folkhögskola i Skärholmen, Stockholm och studieförbundet Sensus. Plats: Stockholm. Se programmet här!

2017

Kursdag 25 mars: Asylrätt med förhinder – Omvägar och utvägar
Arrangörer: FARR i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och studieförbundet Sensus. Plats: Stockholm

Höstkurs 7–8 oktober: Vad händer med EU:s asylsystem?
Arrangör: inEUmanity Malmö, Kvarnby folkhögskola och FARR.
Plats: Malmö

Seminarium 30 november: Asylsökande i limbo
Arrangörer: Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, (farr.se), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (sweref.org), REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Socialt Arbete inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet (liu.se/organisation/liu/isv/) samt Asylgruppen i Norrköping (asylgruppennorrkoping.wordpress.com)
Plats: Norrköping

2016

22–23 oktober: Flyktingpolitiskt seminarium och nationellt rådslag
Arrangörer: Asylgruppen Norrköping och Folkkampanj för Asylrätt
Plats: Norrköping