Ändringar i Goda Råd

Har du ett tryckt exemplar av FARR:s handbok ”Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige”? Här kan du ladda ned ett ändringsblad!

Ändringsbladet innehåller information om lagändringar som har skett sedan Goda Råd trycktes. Ändringarna gäller personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, humanitära skäl, arbetstillstånd eller enligt gymnasielagen.

I ändringsbladet finns sidhänvisningar till de ställen i den tryckta utgåvan som berörs.

Goda Råd version 7 i pdf-format med dessa ändringar införda i texten kan laddas ner på svenska från https://farr.se/goda-rad/.  Övriga språkversioner kommer att uppdateras under sommaren.