Skip to main content
image_print

Pushbacks sätter asylrätten ur spel, utvisningar sätter barnets bästa ur spel och afghaner hamnar i limbo efter Kabuls fall.

Samtidigt, från den juridiska striden:Läs veckans brev!

  • Flyktingstatus i domstol för Gaza-barn och statslös från Libyen
  • FN-kommitté för funktionshindrade stoppar utvisning
  • Migrationsdomstolarna hanterar Afghanistan-ärenden olika

… och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!