Asylnytt: Vid gränsen till Polen

Kyla, hunger och våld möter människorna som lockats till gränsen – och öar av mänsklighet. EU ställer sig bakom pushbacks. Debattörer kräver stöd åt Polen, men vart tog asylrätten vägen?

Läs veckans brev!

Mer i den senaste utgåvan:

  • Migrationsverket stoppar utvisningar av tigreaner till Etiopien
  • Ny FN-kritik mot Sverige för behandling av funktionsnedsatt
  • Debatt på L- och S-kongresserna om arbetskraft och rättigheter

… och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!