Digitalt boksläpp- Asylkommisionens antologi

Asylkommissionens sedan länge planerade antologi publiceras nu! Den har titeln Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? och innehåller 26 kapitel om förändringar i rättssäkerheten efter 2015. Så gott som samtliga beslut från politiskt håll under senare år har gått i restriktiv riktning med målsättningen att kraftigt minska antalet asylsökande människor i Sverige. Antologin är ett viktigt tidsdokument för att belysa konsekvenserna. Tillsammans ger texterna en angelägen och närgången inblick in den verklighet som fötts ur det svenska samhällets ”andrum”. Boken vänder sig till alla med ett engagemang för en solidarisk och rättssäker migrationspolitik.

Den 18 maj klockan 13:30-15:30 kommer några av de medverkade författarna att presentera sina bidrag. Seminariet är öppet för alla.

Anmäl dig här.

Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige. Det började som ett samarbete mellan Linköpings universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. I dag samlar Asylkommissionen 48 experter. Flera är forskare, men i Asylkommissionen finns också personer som har egen erfarenhet av asylprocessen, professionella samt volontärer från olika organisationer