Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

Uttalande av FARR, #vistårinteut och Barnrättsbyrån

Den 9 november publicerades en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Riksdagens vilja att undanta en stor grupp barn från den tillfälliga lagen har åsidosatts. Till slut har regeringens försök att rädda denna grupp genom gymnasiereglerna satts ur spel.

Sanna Vestin, FARR, och Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, presenterar rapporten.

Rapporten presenterades på en presskonferens den 9 november kl 15 hos Barnrättsbyrån i Stockholm. På bilden Sanna Vestin, FARR, och Ida Hellrup, Barnrättsbyrån.

Två granskningar har visat att ensamkommande barn under 2016 skrevs upp i ålder i stor omfattning trots att medicinska undersökningar inte gjordes. Det skedde utan normal bevisvärdering och med stora konsekvenser – ungdomar blev hemlösa och antalet utvisningsbeslut i gruppen ökade drastiskt.

Åldern kan vara avgörande för om en ensamkommande ungdom ska bedömas ha skyddsbehov eller inte. Barn utan anhöriga som inte kan skickas tillbaka till sin hemtrakt för att det är för farligt där, skickas inte heller till någon annan del av sitt hemland om de saknar anhöriga där som kan hjälpa dem. Barn utan anhöriga sänds inte heller till Afghanistan om de växt upp på flykt och saknar nätverk i hemlandet. Om åldersuppskrivningar sker oförsiktigt kommer barn att utvisas till sådana situationer trots att de har rätt till asyl.

Dessutom får utvisningar av barn över huvud taget inte verkställas om barnet inte har ett ordnat mottagande i hemlandet. Även detta gör att åldern är avgörande för ett ensamkommande barn. Det får inte bli fel!

Statistiken från 2016 visar att den överväldigande majoriteten av de tonåringar som hade väntats få tillfälliga tillstånd fram till 18-årsdagen istället skrevs upp i ålder. Därmed förlorar de också möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reformen som aviserades som något av en amnesti har fått marginell effekt.

Vi såg därför fram emot att de omotiverade åldersbedömningarna skulle upphöra våren 2017 och en ny metod skulle införas som i bästa fall skulle göra åldersbedömningarna mer rättssäkra.

Tyvärr blev det inte så. Även de nya åldersutredningarna har en felmarginal. Eftersom Migrationsverket har fortsatt att åsidosätta all annan bevisning innebär det att en viss andel barn bedöms som vuxna. Metoden kritiseras från vetenskapligt håll och utfallet tyder på att den är ännu mer osäker än som antogs. Samtidigt bidrar den till att ytterligare dra ut på handläggningstiden, medan många ungdomar fyller 18 på naturlig väg. Efter den långa juridiska proceduren stöts de ut ur samhället trots två-tre års integration.

Vi uppmanar regeringen att sätta stopp för oseriösa åldersbedömningar som leder till att skyddsbehövande barn utvisas och att barn utvisas utan ordnat mottagande, i värsta fall till länder där de riskerar rekrytering och utnyttjande.

Vi uppmanar regeringen att förhindra att ungdomar som varit på flykt en stor del av sitt liv och börjat integreras i Sverige återigen rivs upp från sitt sammanhang.

Hämta hela uttalandet med undertecknare i pdf-format

Läs eller ladda ned hela rapporten

Se video från presskonferensen