En film från FARR – om Rehab och Sveriges kommande asyllag

🎬SE FILMEN HÄR! 🎬

  • Riksdagen beslutar snart om ny asyllag, där korta uppehållstillstånd blir huvudregeln – trots att forskningen är entydig: Integrationen försämras av tidsbegränsade uppehållstillstånd och när splittrade familjer inte får återförenas.
  • För permanent uppehållstillstånd blir kraven höga – bland annat att kunna försörja sig och kunna svenska. Att vara anställningsbar och ha lärt sig svenska kommer avgöra om en människa ska få permanent uppehållstillstånd, inte behovet av skydd och trygghet. Försörjningskravet kommer slå särskilt hårt mot kvinnor i låglöneyrken. Många barn kommer att växa upp utan ena föräldern.                
  • För att familjer som har splittrats genom flykten ska få leva tillsammans i Sverige krävs egen försörjning och bra bostad för familjen. Görs ansökan inom tre månader från uppehållstillståndet finns inte dessa krav. Men tremånadersregeln är omöjlig att klara för många. Rehab i filmen sökte inom tre månader och hennes man/barnens far är förhoppningsvis snart på väg till Sverige. Men Rehab pratar inte bara om sig själv utan också generellt.
  • Sverige kommer höra till de sämsta länderna i EU för människor på flykt.