EU-domstolen: Utvisning ska inte ske till ett land där effektiv smärtbehandling är förbjuden

Målet rör en person från Ryssland som befinner sig utan uppehållstillstånd i Nederländerna. Han lider av en sällsynt form av cancer som är mycket smärtsam. Smärtan har dock kunnat lindras med medicinsk cannabis. En nederländsk domstol har bett EU-domstolen ge ett förhandsavgörande kring om mannen kan utvisas till Ryssland, där behandling med cannabis är förbjuden. EU-domstolen har nu slagit fast att utvisningen inte får verkställas om en person som lider av en allvarlig sjukdom skulle ”löpa en verklig risk att utsättas för en avsevärd, irreversibel och snabb smärtökning, på grund av att den enda effektiva smärtbehandling som existerar är förbjuden i det landet”. Medlemsstaten får inte begränsa bedömningen till riskerna vid resan. Däremot är staten inte tvungen att bevilja uppehållstillstånd enbart av det skälet.

Mål C-69/21, X mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid