دستورالعمل های جدید در مورد افغانستان

در حال حاضر اداره مهاجرت پس از اینکه طالبان قدرت را در کشور به دست گرفتند یک تصمیم جدید در مورد اینکه تقاضای پناهندگی مربوط به افغانستان چطور بررسی شود را انتشار کرده است. د. اداره مهاجرت مجددا پس از توقفی کوتاه، شروع به بررسی پرونده های پناه جویی شهروندان افغانستانی میکند. طبق اداره مهاجرت، وضعیت افغانستان بسیار تغییر کرده و به احتمال زیاد به تمامی کسانی که یک تصمیم اخراجی قابل اجرا دارند(حکم اخراجی) اجازه بررسی مجدد پرونده خواهد داده شد اما در صورتی که تقاضا شود. 

در این جا چندین توصیه شمایی را که یک حکم اخراجی از اداره مهاجرت دارید راهنمایی می کند

در مورد جزئیات تصمیمات در قسمت پایین صفحه بیشتر بخوانید

حکم اخراجی قابل اجرا چیست؟ 

یک حکم‌ اخراجی قابل اجرا حکمی است که دیگر قابل اعتراض نیست. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد به این معنی است که شما تا جایی که امکان پذیر بوده اعتراض کرد ه اید و سه مرتبه پاسخ منفی دریافت کردید. این حکم، حکم فیصله شده یا تصمیم آخر نامیده میشود. اگر شما اقامت موقتی دریافت کردید، یا تعلیق اجرا( inhibition ) یا منتظر بررسی مجدد هستید ، بنابراین حکم نهایی اخراجی هنوز وجود دارد ولی در حال حاضر قابل اجرا نیست.

بررسی مجدد به صورت خودکار صورت نمی گیرد.

برای شمایی که خواستار یک بررسی مجدد از تصمیم آخرتان ( تصمیم اخراجی) هستید نیازمند به تقاضای یک بررسی مجدد هستید. شما میتواند از طریق فرستادن یک ” تقاضای موانع در برابر اخراج” (درخواست  بررسی مجدد پرونده) انجام دهید. تقاضای موانع در برابر اخراج “VUT” هم نامیده می شود. هیچ کسی  به صورت خودکار بررسی مجدد دریافت نمیکند. اما این منطقی است که برای فرستادن تقاضای بررسی مجدد صبر کنید تا اینکه با یک حقوقدان یا   فرد آگاه دیگری صحبت کنید برای اینکه هر آنچه را که برای نوشتن احتیاج دارید را متوجه شوید. .آیا وکیلی را که مورد علاقه ات باشد میشناسی؟ بپرس که اگر او‌ می تواند در بررسی جدید وکیل تو باشد. معمولا وکیل معرفی شده از سمت اداره مهاجرت پذیرفته میشود. این امکان دارد که شما آنقدر دلایل قوی داشته باشید که نیازی به وکیل نداشته باشید. 

 ولی دانستن پیشاپیش اینکه چطور اداره مهاجرات به دلیل های پناهندگی نگاه میکند مشکل است. 

صحبت کردن با یک وکیل قبل از اینکه تقاضای بررسی مجدد  فرستاده شود چطور صورت میگیرد؟ 

تا زمانیکه بررسی مجدد شما پذیرفته نشود، شما حق وکیلی را که اداره مهاجرت پرداخت میکند را ندارید. ولی می شود پیشاپیش از یک وکیل سوال کنید که آیا او میخواهد پیشنهاد داده شود. بعضی از وکیل ها میتوانند برای نوشتن تقاضای بررسی مجدد کمک کنند. اما اگر نشد پس خودتان فکر کنید که چه چیزی باید نوشته شود، شاید همراه با یک شخص که می تواند کمک کند، چیزی را که اداره مهاجرت می گوید را بخوانید. تقاضا لازم نیست که دقیقا امروز فرستاده شود.

مسئله مهم این است که تقاضا مرتب تنظیم شود. بعداً شما میتوانید قبل از مصاحبه با یک وکیل در مورد تقاضا دوباره صحبت کنید. 

توقف اخراج ها برداشته شده است.

از قرار معلوم همه یا تقریبا همه کسانی که تقاضای بررسی مجدد انجام میدهند، تقاضای شان پذیرفته میشود- ولی همگی پاسخ بله برای اقامت دریافت نمی کنند.

تقریبا شبیه یک جریان پناهندگی جدید با یک مصاحبه جدید میشود. اگر شما تقاضای بررسی مجدد را انجام ندهید این امکان وجود دارد که حکم اخراجی شما مجددا معتبر شود”زیرا توقف اخراجی ها برداشته شده است”.آن طوری که به نظر میرسد به آن اندازه خطرناک نیست، برای اینکه ما دقیقا نمی دانیم که آیا افغانستان اخراجی های اجباری را واقعا قبول میکند و اینطور به نظر نمی رسد که اداره مهاجرت در حال حاضر برای این (اخراج) تلاش میکند.

آیا در حال حاضر هر کسی که گرفتار میشود برای این است اخراج شود؟

نخیر، نه هر کسی

  • اگر شخص خود شما حکم تعلیق اجرا (inhibition) را دریافت کرده اید پس حکم اخراجی شما نمی تواند در حال حاضر اجرایی شود، اگر شما یک نامه در مورد اینکه حکم تعلیق برداشته شده را دریافت نکردید.
  • همچنین اگر شما یک اقامت موقتی طبق قانون دبیرستان ( لیسه) دارید هم اخراج نخواهید شد تا زمانی که این تصمیم معتبر است.
  • اگر حکم اخراجی شما باطل شده است ( اتفاقی که چهارسال بعد از تصمیم آخر میفتد) بنابراین بعد از آن  حکم اخراجی وجود ندارد- اگر هم شما گرفتار شوید می توانید مجددا تقاضای پناهندگی کنید . اگر شما اطلاعات دارید که چه زمانی حکم اخراجی شما باطل میشود بهتر است هر چه سریعتر تقاضای پناهندگی کنید.
  • اگر شما هنوز پناهجو هستید و منفی آخرتان را دریافت نکردید یا اینکه منتظر پاسخ تقاضای مجدد تان هستید ، پس راحت باشید. 

اگر بعضی از این موارد مربوط به شما میشود پس حتما زمانی برای خودتان در نظر بگیرید و آمادگی بگیرید که آیا شما نیاز به نوشتن تقاضای موانع در برابر اخراج ( بررسی دلایل مجددا) دارید و در این صورت چه زمان. 

من هیچ حقوقدانی را نمیشناسم و نمیخواهم صبر کنم. من میخواهم یک تقاضا همین حالا بفرستم. چطور انجام دهم؟ 

فارر در این مورد از اداره مهاجرت پرسان کرده و آنها پاسخ دادند که با یک پیغام کوتاه میتوان  تقاضای بررسی جدید کرد. در شرایط معمولی  باید با دقت و با نوشتن یک متن طولانی تر این نوع تقاضا تهیه گردد تا بتوان یک بررسی مجدد دریافت نمود.  

لازم است که شما شماره مشخصه تان/ شماره پرونده تان را داشته باشید. شماره مشخصه بر روی کارت LMA، در قسمت راست و بالای تمام کاغذ های دریافتی از اداره مهاجرت وجود دارد .

• یک ورق بگیرید و در بالاترین قسمت صفحه اینطور بنویسید:

• تقاضا برای اقامت به علت وجود موانع در برابر اخراج

• اسمتان را به همراه شماره مشخصه تان بنویسید( شماره LMA)

• اسم و آدرس تان، شماره تلفن به علاوه آدرس ایمیل تان اگر دارید. 

• بنویسید که شما حکم اخراجی به افغانستان را دارید اما این حکم قابل اجرا نیست به دلیل این که طالبان کشور را تصاحب کردند و این امر شرایط را برای شما خطرناک تر ساخته است. 

• بنویسید که شما تقاضای یک بررسی مجدد و یک وکیل دارید. اگر از یک وکیل پرسان کردید و میخواهد شما را نمایندگی کند، میتوانید اسم وکیل را هم بنویسید. 

• بنویسد که اگر شما بررسی مجدد دریافت کنید بیشتر در مورد (کیس تان) توضیح می دهید 

• زیر  نامه  را امضا کنید.

• میتوانید  نامه  را   به دفتر اداره مهاجرت تسلیم کنید یا به ایمیل اداره مهاجرت بفرستید. migrationsverket@migrationsverket.se 

• زمانی که شما تقاضا را فرستادید حکم اخراجی شما دیگر قابل اجرا نیست در صورتی که پاسخ منفی دریافت نکنید. 

چه تفاوتی بین تقاضای بررسی مجدد دلایل یا بررسی موانع در برابر اخراج دارد( VUT )؟ 

هر دو یکی هستند. عملی که شما انجام میدهید این است شما برای اداره مهاجرت بنویسید که یک مانع وجود دارد که باعث میشود اخراج صورت نگیرد . یعنی شما بر اساس موانع در برابر اخراج تقاضای اقامت می کنید – عبارت کوتاه شده،VUT است. اداره مهاجرت می تواند پاسخ مثبت بدهد و به شما اقامت بدهد. ولی بسیار کم رخ میدهد. در عوض آنها می توانند پاسخ دهند که پرونده شما یک   بررسی مجدد   دریافت کردید . برای اینکه بررسی مجدد دریافت کنید باید شرایط های جدید وجود داشته باشد و موجب شود که شما پناه نیاز دارید. چیزی که وقتی شما حکم قبلی تان را دریافت کردید، وجود نداشت.

در حال حاضر شرایط جدید برای همگی وجود دارد- اینکه طالبان قدرت را به دست گرفتند. برای همین ما میتوانیم این را به حساب بیاوریم که همه یا تقریبا همه بررسی مجدد دریافت میکنند. بنابراین شما به احتمال زیاد بررسی مجدد   دریافت می کنید حتی اگر در تقاضای تان مطلب زیاد ننویسید. این یک شرایط غیر معمول است. در شرایط معمولی دریافت بررسی جدید دشوار است و اغلب اداره مهاجرت پاسخ منفی میدهد. برای همین در شرایط معمولی باید به مقدار کافی و زیاد و چگونگی دلایل جدید پناهندگی در تقاضانامه نوشته شود . اگر شما امکان این را دارید که با کمک دیگران در مورد  دلایل شخصی تان بیشتر بنویسید خوب است ولی اصلاً ضروری نیست. 

زمانیکه شما بررسی مجدد دریافت کردید امکان این را که دلایل بیشتری اضافه کنید را خواهید داشت. همه دلایل پناهندگی تان  در بررسی مجدد میتواند ذکر شود ( گفته شود)، حتی موضوع هایی که در دلایل پناهندگی اول شما بوده است. ولی به دلیل اینکه شما قبلا پاسخ منفی دریافت کرده بودید، این مهم است که شما نشان دهید چطور با توجه به اینکه طالبان قدرت را به دست گرفتند  شرایط خطرناک تر شده است.. 

چه دلایلی مهم است که در یک بررسی جدید ذکر شوند؟

زمانی‌که یک تقاضا را انجام میدهی، یا خودت را برای یک بررسی جدید آماده میکنی، لازم است به این فکر کنی که دیگر جنگ در افغانستان جنگ داخلی به حساب نمی آید  . هیچ کسی فقط به خاطر اینکه نگران هایی در کشور است اقامت نمیگیرد. در حال حاضر که طالبان قدرت را به دست گرفتند، شما لازم است که توضیح دهید ، چه چیزی وجود دارد که باعث شده شخص خود شما خاصا در معرض خطر قرار بگیرید. برای مثال یک چیز مهم این است که شما هزاره/ مسلمان شیعه یا اینکه “غربی زده ” هستید- اینها خطر محسوب میشوند. زنان هم در معرض خطر ویژه هستند. ولی در هر صورت لازم است که شما اضافه کنید چرا خطر این وجود دارد که شما تحت تعقیب قرار بگیرید. از کجا آمدی، چطور زندگی میکنی، دشمنان قبلی و غیره مهم هستند که ذکر شود. همچنین این خوب است که تصمیمات قبلی را مطالعه کنید  برای اینکه فهمیده شود چه چیز باعث شده که شما آن دفعه پاسخ منفی دریافت کردید.

بهترین راه این است  که شما همراه وکیلتان یا یک شخص آگاه، دستورالعمل های دفتر حمایت پناهندگی اروپا (Riktlinjer från EU:s asylbyrå EASO) را بررسی کنید. در آنجا یک لیست طولانی از همه خطرها وجود دارد که اداره مهاجرت باید آنها را ملاحظه کند. بعد شما میتوانید ببینید که چی چیزهایی شامل وضیعت شما میشود که احتیاج دارید آنها را ذکر کنید. لیست های ویژه ایی وجود دارد،در مورد چیزهایی که برای زنان و کودکان بسیار خطرناک است.
در این مورد در قسمت پایین صفحه بیشتر بخوانید. 

من چطور یک تقاضای موانع در برابر اخراج ( تقاضای بررسی دلایل جدید) بنویسم که در آن دلایل شخص خودم وجود داشته باشد؟ 

تلاش کنید که این کار را همراه یک شخص مطلع به مسائل پناهندگی انجام دهید، ترجیحا یک حقوقدان. در تقاضا باید، اسم و آدرس شما، شماره مشخصه(شماره LMA) و همچنین تاریخ تصمیم آخرتان ذکر شود. در تقاضا باید ذکر شود که شما چه چیزی می خواهید، یعنی حکم اخراج (دیپورتی) باطل شود و شما اقامت بگیرید. همچنین تقاضا باید شرایط جدید( دلایل و اتفاقات) که باعث شده، اخراج به افغانستان برای شما خطرناک تر شود را، در برداشته باشد. این خطرناک‌ است که شما یک الگوی از پیش نوشته شده را استفاده کنید که در آن “دلایل خوبی” وجود دارد که آن را قبلا یک فرد دیگری استفاده کرده است برای اینکه باید دلایل شخصی خودتان باشد. دلیل اصلی برای اینکه بررسی مجدد دریافت کنید این است که طالبان قدرت را به دست گرفتند. اما برای یک بررسی جدید خوب است که ذکر شود چه چیزی مخصوصا برای شخص خود شما تغییر کرده است. بهتر است این کار را با کمک دستورالعمل های EASO انجام بدهی. 

اگر دوسیه( حکم اخراجی) من باطل شده چکار کنم؟ 

اگر حکم اخراجی شما مشمول مرور زمان شده( چهار سال پس از تصمیم پایانی و اغلب منفی سوم) بنابراین حکم اخراجی شما از بین رفته است. پس شما حق این را دارید که در عوض یک تقاضای پناهندگی جدید انجام دهید. این حائز اهمیت است که شما دلایل شخصی از قبیل بیماری یا اینکه اقوام و نزدیکان که در سوئد دارید را   ذکر کنید. اینطور مسایل شامل   یک بررسی جدید بعد از تقاضای موانع در برابر اخراج (VUT) نمی شود . اگر حکم شما در آینده نزدیک باطل میشود میتوانید تا آن موقع صبر کنید. اگر شما فرصت نکردید از تقاضای موانع در برابر اخراج پاسخ دریافت کنید  و حکم اخراجی شما باطل شود  زمانی که پرونده مشمول زمان شد، بنابراین  بررسی جدید شما متوقف شده و در عوض، یک روند پناهندگی جدید شروع میشود.

من طبق “قانون جمناسیت”( اقامت از طریق تحصیل در دبیرستان) اقامت دارم. آیا من میتوانم تقاضای بررسی جدید بدهم؟ 

زمانی که یک اقامت موقت از طریق قانون جمناسیت دارید می توانید تقاضای بررسی مجدد دهید، ولی این  فکر خوبی  نیست. تا زمانی که اقامت شما معتبر است پرونده شما مورد بررسی قرار نمیگیرد. یک امکان این است که شما منتظر حکمتان باشید و در صورت دریافت پاسخ منفی تقاضای موانع در برابر اخراج کنید، اما در حین تقاضا، در معرض خطر بی مدرکی (سیاه شدن) و بیکار شدن قرار خواهید گرفت. برای همین می تواند بهتر باشد قبل از اتمام اقامتتان “به دلیل تغییرات جدید در شرایط افغانستان” تقاضای اقامت سیاسی کنید.  شما این را از طریق علامت گذاری یا خانه پری کردن این گزینه که “شما همزمان با تقاضای تمدید اقامت،  تقاضای پناه و حفاظت میکنید” را انجام می دهید. 

ظاهرا زمانی که تقاضای قبولی سیاسی میکنید ولی هنوز اقامت دارید، وکیلی را که اداره مهاجرت هزینه اش را پرداخت میکند را دریافت نمی کنید. برای همین این مهم است که خودتان دلایلتان را بررسی کنید و در موردشان فکر کنید، همان طوری که اگر میخواستید تقاضای موانع در برابر اخراج (VUT) بنویسید. بهترین این است که شما از یک وکیل یا یک شخص آگاه به مسائل پناهندگی کمک بگیرید. 

این مهم است که در هر صورت تقاضای اقامت دائم( PUT) رو انجام دهید! اگر شما شانس شغل ثابت و از آن طریق قبولی دائمی را دارید بهتر خواهد بود. یک بررسی موانع در برابر اخراج می تواند قبولی سه ساله بدهد اگر شما اقامت سیاسی بگیرید، در غیر این صورت اقامت۱۳ ماهه. اما از همان آغاز اقامت دائمی نمیشود، نه قبل از اینکه شما سه سال اقامت دریافت کرده باشید. ( یعنی باید اقامت سه سال داشته  باشید تا بتوانید تقاضای اقامت دائم کنید)

اگر شما مدت زیادی تا تمدید قبولی پیش رو دارید یا اینکه در حال حاضر اقامت دائم دارید، با این وجود هم میتوانید تقاضای اقامت سیاسی کنید، برای اینکه اقامت سیاسی و اسناد سفر دریافت کنید. یک فرم مخصوص برای تقاضای اقامت سیاسی وجود دارد.

موضع گیری اداره مهاجرت:

موضع گیری اداره مهاجرت “اتخاذ موقف حقوقی و قضایی نامیده می شود. بررسی نیاز به حفاظت برای شهروندان افغانستان-RS/0892012”. لینک در اینجا وجود دارد. https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46369

نکات مهم موضع گیری اداره مهاجرت :

  • اداره مهاجرت اینطور ارزیابی میکند که  شرایط امنیتی افغانستان بهتر شده است.   درگیری های مسلحانه دیگر در کشور حاکم نیست . ولی هیچ اقامتی به این دلیل پس گرفته نمیشود. شرایط به قدری خطرناک است که نمیشود اقامت به خاطر وضعیت حفاظتی را پس گرفت. 
  • اداره مهاجرت ارزیابی میکند که هیچ حفاظت دولتی در افغانستان وجود ندارد. یعنی اگر شخصی تحت تعقیب قرار بگیرد امکان این وجود ندارد که از ادارات  کمک گرفت. 
  • همچنین نمیشود به مهاجرت درون کشوری اشاره کرد. یعنی اگر شخصی تحت تعقیب قرار بگیرد نمیشود گفت که میشود در یک منطقه جان سالم به در ببرد. 
  • طبق اداره مهاجرت سوئد،هیچ مانع عملی برای اجرا اخراج ها  وجود ندارد زیرا پروازهایی به کابل وجود دارد. بنابراین انتظار می رود شخصی که حکم اخراجی دریافت میکند خودش به تنهایی برگردد.
  • به صورت غالب تمامی کسانی که در معرض خطر تعقیب هستند و یا خطرهای جدی دیگر ، به مطالبی که دفتر آژانس پناهندگی   اروپا (EU:s asylbyrå EASO) در دستورالعمل های خود نوشته است مربوط می شوند.

به قسمت مهاجرت درون کشوری دقت کنید و این    بخش زمانی حائز اهمیت است که  خطر تعقیب یا دیگر خطر های جانی‌ در یک منطقه مشخص به شمار رود. همچنین قسمت حفاظت دولتی زمانی حائز اهمیت است که در حقیقت خطر تعقیب برای یک شخص ازطرف کدام جناه (یک شخص دیگر ویا  یک گروه)  به شمار رود. همزمان با این که جنگ مسلحانه به حساب نمی آید – طبق اداره مهاجرت هیچ مکانی نیست که “ً خشونت فاقد قدرت تشخیص ” حاکم باشد. برای همین، مسئله این که تشخیص کسانی که به هر دلیلی در معرض خطر تعقیب هستند می تواند بسیار تعیین کننده باشد . 

 Risk för dödsstraff, tortyr eller förnedrande behandling eller bestraffning ger också skydd, även om det i något fall inte skulle vara kopplat till förföljelse. 

موضع گیری دفتر حمایت از پناهندگی اروپا( EASO)

لینک: Country Guidance Afghanistan 2022, och publicerades 11 november 2021. Det finns på länken https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2022 .

دستورالعمل های دفتر حمایت از پناهندگی اروپا شامل مروری از یک ردیف “مشخصه خطر” میشود.

برای برخی از “مشخصات خطر ” اینطوربه حساب میرود  که آنها به صورت واضح و طبق دستورالعمل ها، مورد خطر تعقیب و شکنجه قرار میگیرند. اینها افراد مرتبط با دولت قبلی یا نیروهای خارجی ، رهبران مذهبی که در مقابل طالبان ایستادن ، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر که از طالبان انتقاد کردند یا قوانین آنها را زیر پا گذاشتند، افراد دگرباشان جنسی ، افرادی که مرتکب ارتداد یا توهین به مقدسات شدند، مردم گروه بهایی، مردانی که مستقیما در دعوای خونی دخالت دارند. بنابراین این گروه ها گروه هایی هستند که حکومت به دلیل اعمالشان آنها را دشمن میبیند. اگر به یکی از این گروه ها تعلق دارید باید بتوانید در تحقیقات اداره مهاجرت آن را ثابت کنید. 

برای تمامی مشخصات خطر دیگر( گروه های آسیب پذیر تعداد موارد دیگری وجود دارد که اداره مهاجرت زمانی که میخواهد خطر تعقیب یک شخص را بررسی کند مورد ملاحظه قرار میدهد . تعدادی از مشخصات خطر که میتواند که از دیدگاه سوئدی مهم باشد ممکن است این باشد که یک شخص خلاف معیارهای جامعه عمل کرده ، شخصی که “غربی زده” دیده شوند  ، زنان تنها، زنانی که در معرض خطر خشونت یا ازدواج اجباری هستند، اشخاصی که جز گروه – هزاره / یا مسلمان شیعه هستند. چندین مشخصات خطر مخصوص کودکان را دربر میگیرد، برای مثال اگر کودکان مانع رفتن به مکتب شوند. به عنوان یک فرد شما میتوانید شامل چندین مشخصه های خطر ( گروه های آسیب پذیر) باشید که باعث میشود شما بیشتر در معرض خطر باشید. 

 گروه های آسیب پذیر دیگری نیز وجود دارد ، اما برخی از مشخصاتی که ذکر شده اند، نتیجه گیری EASO این است که این گروه ها خطر جدی ندارند. خواندن سرفصل های اسناد EASO کافی نیست! 

EASOچیست؟

EASO مخفف عبارت European Asylum Support Office ،به فارسی  دفتر حمایت برای مسائل پناهندگی اروپا است. این یکی از دفتر های اتحادیه اروپا است. EASO برای ماموریت های زیادی کار میکند، یکی از آن ماموریت ها، گردآوری کردن اطلاعات از کشورهای است که تعدادی زیاد پناهجو به آن کشورها مربوط می شوند و از آنجا آمده اند. اطلاعات کشوری EASO را اداره مهاجرت سوئد و وزارت خانه های مهاجری کشورهای دیگر اروپایی مورد استفاده قرار میدهند. 

همچنین به اطلاعات مرکز پناهندگی به وکلا مراجع کنید: Asylrättscentrum: Ny prövning för afghaner med utvisningsbeslut – Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande

اطلاعات مرکز حقوق پناهندگی برای متقاضیان: Asylrättscentrum: Vanliga frågor om rättsliga ställningstagandet om Afghanistan