FARR är viktigare än någonsin – kandidera till vår styrelse

I en tid av ständig förändring och nya utmaningar fyller FARR en viktig funktion för att flyktingar ska få ett gott stöd och en rättvis behandling. Med flyktingströmmar och politiska förändringar både inom EU och genom Tidöavtalet har vår roll blivit ännu viktigare.

Ett stort antal lokala flyktinggrupper är knutna till FARR, och verksamheten behöver växa.

De viktigaste uppgifterna för styrelse och volontärer är

🔶 Stöd till medlemsorganisationer och enskilda medlemmar
🔶 Rådgivning till asylsökande och förvarstagna
🔶 Information till allmänheten
🔶 Remissbesvarande och påverkansarbete

För allt detta behövs ideellt arbetande styrelseledamöter.

Vi söker dig som exempelvis kan söka projektmedel, arbeta med ekonomifrågor och juridik, ge rådgivning till flyktingar och hjälpargrupper, översätta texter till olika språk, göra praktiskt arbete så som att ordna konferenser eller rekrytera medlemmar.

🧡 Är du intresserad och vill ha mer information?
🧡 Eller vill du föreslå dig själv eller någon du tror skulle passa hos oss?
👉 Skriv till valberedning@farr.se – glöm inte skicka med ett telefonnummer som vi når dig på.