FARR avråder från att dubbla lönekravet för arbetstillstånd 

Förslaget att höja lönegränsen för att få arbetstillstånd till 26500 kronor i månaden är missriktat, säger Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett remissvar. 

Idag krävs en anställning som ger 13000 kronor i månaden. Detta är en låg lön som i praktiken bara kan avse ett deltidsarbete. Men dubbleringen till 26500 kronor utesluter att invandrare rekryteras för vanliga yrken som undersköterska, där ingångslönen är lägre. 

Lagändringen avser att förhindra att invandrare utnyttjas på arbetsmarknaden men enligt FARR är detta missriktat. Det fusk som förekommer vid laglig invandring går ofta till så att den sökande tvingas betala tillbaka en del av lönen eller liknande arrangemang. Sådana upplägg träffas inte av den föreslagna ändringen. För att stävja missbruk krävs enligt FARR mer riktade insatser. FARR påpekar också att arbetstillstånd är en laglig och säker möjlighet för personer som har flyktskäl att lämna sitt hemland, utan att riskera livet i händerna på smugglare.

En allvarlig konsekvens av den föreslagna lagändringen är att många som redan arbetar lagligt i Sverige och bidrar till samhället riskerar utvisning eftersom det högre lönekravet också kommer att gälla vid förlängning. Deltidsarbete kombinerat med exempelvis språkstudier försvåras vilket kan leda till sämre möjlighet att permanenta tillstånd och även till större otrygghet och sämre integration. 

Läs departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Läs FARR:s remissvar