FARR: Djupt oroande om förvaren blir mer som fängelser 

För att bättre kunna upprätthålla ordning och säkerhet på Migrationsverkets förvar föreslår Förvarsutredningen i ett delbetänkande att möjligheterna till tvångs- och kontrollåtgärder ska öka och lagregleras. Syftet är främst att minska förekomsten av narkotika och andra otillåtna föremål. FARR avvisar utredningens förslag (SOU 2024:5) som vi anser vara alltför långtgående, oproportionerliga och illa underbyggda. Det saknas ett underlag som trovärdigt visar att droger med mera, utgör ett så stort ordnings- och säkerhetsproblem att det motiverar de omfattande och ofta integritetskränkande åtgärder som föreslås.

FARR instämmer i att det måste råda ordning och säkerhet på förvaren. Ett förvar ska vara en trygg plats för alla dem som av olika anledningar är förvarstagna. Men ökade kontrollåtgärder leder inte automatiskt till ökad säkerhet och trygghet.  

Förslagen innebär bland annat att kroppsvisitationer och visitationer av förvarstagnas bostadsrum och personliga tillhörigheter ska kunna genomföras vid lägre misstankegrad än idag, att alla besök ska kunna kontrolleras vid behov, att personalen ska få använda tekniska hjälpmedel såsom metalldetektorer och narkotikahundar och att möjligheten att genomföra övervakade besök genom glasruta ska införas.

– Vi reagerar starkt på den ensidighet som finns i förslagen i form av tvång och kontroll och efterlyser åtgärder som i högre grad främjar ett förebyggande arbete och ger olika former av stöd till människor som frihetsberövats och som befinner sig i en mycket utsatt situation.

Det säger Sofia Häyhtiö som har mångårig erfarenhet av FARR:s besöksverksamhet och varje vecka träffar förvarstagna i landets största förvar i Märsta. Grundtanken när förvaren togs över i Migrationsverkets regi från polisen var att de skulle efterlikna Migrationsverkets mottagningscenter med så få tvångsåtgärder som möjligt. Detta eftersom förvaren inte är till för dem som har begått brott.

– Att endast rikta in sig på repressiva åtgärder riskerar att försämra boende- och arbetsmiljön på förvaren, vilket i förlängningen kan leda till minskad trygghet och säkerhet i stället för motsatsen. Om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka ordningen och säkerheten är det viktigt att dessa inte inskränker den personliga integriteten och individens fri- och rättigheter mer än absolut nödvändigt.

Läs FARR:s remissvar.

Upload Files Drag and drop your files here or click the button to upload your files from your computer

multi file upload Drag and drop your files Max Upload: 20 MB
close image preview
image preview
Det finns redan en uppgift för detta element.
Skriv ditt meddelande i den befintliga tråden.
Här öppnade vi den åt dig.
Flyttad till mediefolder.
Filen har lagts till webbplatsens mediefolder, du kan nu använda den därifrån.
poweredby
hide sidebar icon
sidebar left
sidebar menu
sidebar menuThis Page
sidebar menuAll Pages
sidebar menuShow Complete Tasks
sidebar menuShow Internal Tasks
sidebar menuSort by Date
sidebar menuSort by Priority
sidebar menuSort by Status
Tasks
Pages
no task in sidebar
Add your comments
Click any part of the page to start collaborating
       Loading...
       link to inbox
       responsive box
       desktop iconDesktop
       tablate iconTablet
       mobile iconMobile
       Browse Comment
       So
       Ki
       Kirsti Wennerholm
       Li
       Linus Ericsson
       re
       realisatorerna
       Sa
       Sanna Vestin
       So
       Sofia sofiahayhtio@yahoo.se
       Jo
       Jobba Digitalt
       ol
       ola@jobbadigitalt.se
       Po
       Pomme Johansson Corvellec
       8
       general button icon Create a general task not tied to any page element, great for adding documents or engaging in wider project conversations.
       ×
       ×
       Godkänn sida

       När sidan är klar, klicka på den gröna knappen för att signalera till webbmastern att den här sidan är godkänd.

       något gick fel. Vänligen försök igen.
       ×
       Sida godkänd
       Skrivbord Surfplatta Mobil
       Tillbaka till standardvy
       Du har inga webbplatsutrymmen kvar

       Vad bra!
       Det betyder att du växer och tar in fler kunder! Låt det inte stoppa dig.

       Något gick fel. Vänligen försök igen.