FARR fördömer Danmarks migrationsutspel

Förra veckan röstade danska Folketinget ja till ett förslag som gör det juridiskt möjligt att förflytta personers asylprocess till ett tredjeland. Personer som tvingats på flykt och lyckats ta sig till Danmark kommer inte att släppas in där utan ska förflyttas  till exempelvis Tunisien, Etiopien eller Rwanda för att genomgå asylprövning där. Detta är en i raden av humanitärt förkastliga förslag som har genomförts i Danmark de senaste åren.

Danmarks invandrings- och migrationsminister, Mattias Tesfaye, fick möjlighet att försvara förslaget i SVT:s program Aktuellt. FARR frågar sig vad det är som gör att förslag utanför all moral och internationell rätt kan diskuteras som rimliga och oförargliga, just när de handlar om flyktingar? Det är svårt att föreställa sig att en minister från ett auktoritärt styre skulle få sitta i svensk TV och förklara hur man enkelt kan tysta obekväma journalister, avskeda domarkåren eller förbjuda homosexualitet. Det kanske skulle kunna hända, men inte utan rejäla fördömanden och förklaringar varför sådant ses som uteslutet i övriga civiliserade länder. Men när det handlar om asylsökande kan en dansk minister framträda och förklara hur Danmark planerar att bli av med oönskade människor genom att dumpa dem i ett avlägset land som de inte har någon anknytning till, utan att först ta reda på vilka skäl de hade att fly. Saken har kommenterats som om metoden skulle vara den naturligaste sak i världen.

FN har dock skarpt fördömt att länder frånsäger sig sitt ansvar att ta emot asylsökande och se till att de får en rättssäker prövning. ”Flyktingar är inte föremål som rika länder kan handla med”, som Gillian Triggs från FN:s flyktingorgan kommenterat. Andra människorättsorganisationer och jurister har reagerat mot omänskligheten och cynismen i förslaget, bortsett från att det helt bryter mot internationell rätt på området. 

Men FARR ser att detta sätt att tala om personer på flykt inte är isolerat till denna händelse. Alltför många politiker har de senaste åren talat om människor på flykt i termer av volymer och med ordval som om det skulle vara oförskämt eller brottsligt att låta sig tvingas på flykt. Det stämmer till eftertanke att vi kommit så långt i denna inhumana nedförsbacke att det nu går att tala om människor på flykt som skräp det gäller att göra sig av med. 

FARR protesterar mot denna utveckling i allmänhet och i synnerhet att den kommande danska asyllagen behandlas som ett vardagligt förslag bland många. 

Ida Gunge, ordförande FARR
Linus Ericsson, ordförande FARR