FARR riktar allvarlig kritik mot den nya migrationslagstiftningen

Idag röstades en ny migrationslagstiftning igenom i riksdagen trots protester från civilsamhällesorganisationer och forskare på migrationsområdet. Sverige placerar sig därmed i EU:s bottenliga när det gäller tillståndens längd och möjligheterna till familjeåterförening.

Den nya migrationslagstiftningen gör att försämringarna som den tillfälliga lagen förde med sig nu blir permanenta. Sverige väljer därmed bort värnandet om permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med familjemedlemmar, vilket har fungerat som en grund som gjort det möjligt för nyanlända att bygga upp sina liv i Sverige. Istället läggs fokus på villkorade rättigheter, tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsningar gällande familjeåterförening. Det finns ingen forskning som pekar på att dessa begränsningar skulle leda till en förbättrad integration, snarare visar forskningen att sådana åtgärder skapar otrygghet, förlorad tillförsikt inför framtiden och försämrad hälsa hos asylsökande och flyktingar.

Vi vet inte vilka exakta implikationer tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att ha på lång sikt. Många av de föreslagna lagreglerna är svårförståeliga och innehåller nya begrepp som ingen riktigt vet hur de ska tolkas. Nu är det extra viktigt att flyktingars erfarenheter tas tillvara så att vi kan erbjuda information och juridiskt stöd till asylsökande och samtidigt arbeta för att belysa och protestera mot konsekvenserna av den nya lagen. Vi behöver samarbeta om framtidens flyktingpolitik med olika flyktinggrupper och med goda krafter i andra länder som drabbas av Fort Europas inhumana regler och stängda gränser.

FARR fortsätter försvara asylrätten och säkrandet av en human och rättssäker asylprocess.