FARR: Välkomna flyende från Ukraina – liksom andra människor på flykt!

FARR ser med bestörtning på det eskalerande våldet i Ukraina. Vi utgår från att Sverige, tillsammans med andra länder, tar ansvar för ett värdigt och humant mottagande av de många flyende från Ukraina som nu söker skydd. Liksom vid tidigare flyktingmottagande kommer civilsamhället, inklusive FARR, stå redo att stötta de som flyr från Ukraina till Sverige och arbeta för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Vi välkomnar att massflyktsdirektivet nu för första gången aktiveras, så att de som flytt Ukraina sedan den 24 februari snabbt kan få skydd, om än tillfälligt. Vi gör detta särskilt i ljuset av Sveriges alltmer restriktiva migrationslagar med tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad rätt till familjeåterförening. Att prövas i enlighet med den stränga praxis för asylskäl som gäller i Sverige skulle i vissa fall kunna vara ett sämre alternativ för de skyddssökande från Ukraina, då de dessutom skulle behöva bevisa att de antingen är personligen förföljda eller att konflikten är sådan att människor urskillningslöst kommer att utsättas för våld i hela landet under lång tid framöver.

Det är bra att alla som är bosatta i Ukraina, inklusive flyktingar, och kanske även asylsökande, omfattas av massflyktsdirektivet. FARR vill också understryka att Sverige och EU även måste vara beredda på att ge skydd åt ryssar och belarusier som har flytt från det ökande förtrycket i sina hemländer. Vi vill också framhålla vikten av att de ukrainare och andra med uppehållstillstånd i Ukraina som befinner sig i Sverige och avvaktat att söka asyl, men nu vill ansöka, inte på något sätt straffas för att de har väntat.

FARR ser positivt på att många nu talar i termer av solidaritet när det kommer till personer på flykt. Vi är glada att många vill hjälpa till med att ta emot flyende från Ukraina och hoppas att de senaste veckornas växande förståelse för flyktingskapets svåra villkor även leder till en ökad förståelse för flyende från andra länder som bär med sig år av krig och förföljelse. Denna solidaritet liksom asylrättens principer måste gälla alla människor som är i behov av skydd. 

Många drar nu paralleller till 2015, året då det offentliga samtalet om solidaritet med krigens flyktingar snabbt övergick till stängda gränser, pushbacks, taggtråd och begränsande lagar. De senaste dagarna har politiker både i Sverige och i andra europeiska länder uttalat sig om att de som kom 2015 inte var ”riktiga flyktingar”, till skillnad från de som nu tvingas lämna Ukraina. FARR reagerar mycket starkt på dessa illvilliga uttalanden och vill påminna om att över 75 procent av de mer än 100.000 sökande som fick sina asylansökningar behandlade år 2016 bedömdes ha skyddsbehov efter Migrationsverkets prövning. En sjunkande andel bifall efter detta kan enligt forskning och civilsamhällets rapporter delvis bero på skärpt praxis och brister i rättssäkerheten. En stor majoritet av de asylsökande kommer från länder med utbredd förföljelse eller långvariga krig.

Vi vill också påminna om att rätten att söka och få asyl är en mänsklig rättighet som tillkommer var och en, utan diskriminering. FARR kommer fortsätta att ihärdigt kämpa för att denna rättighet ska gälla alla människor i behov av skydd.

Ida Gunge, Ordförande FARR

Linus Ericsson, Ordförande FARR