FARR växer – söker nya styrelseledamöter!

Det händer mycket i vår omvärld – konflikter som leder till att fler människor tvingas fly, nya överenskommelser inom EU och vårt eget Tidöavtal. 

FARR har en viktig funktion för att alla på flykt ska få en rättvis behandling och ett gott stöd. Ett stort antal lokala asylgrupper är knutna till FARR och behovet av våra gemensamma insatser växer. 

De viktigaste arbetsuppgifterna för styrelsen är:

  • Stöd till medlemsorganisationer och enskilda medlemmar
  • Rådgivning till personer i asylprocessen och förvarstagna
  • Information till allmänheten 
  • Remissbesvarande och påverkansarbete

Nu söker vi styrelseledamöter. Vi söker både dig som har intresse och kunskap om dessa områden, dig som vill lära dig mer och dig som har egen erfarenhet av flyktingskap. 

Vi behöver dig som kan arbeta med ekonomifrågor och juridik, ge rådgivning till flyktingar och stödgrupper, översätta till olika språk, jobba med EU-frågor och göra praktiskt arbete som att ordna konferenser och rekrytera medlemmar med mera.  

Uppdraget som ledamot är ideellt och innefattar utöver en eller flera av ovanstående uppgifter att delta på 3-4 styrelsemöten per år, delta på utbildningstillfällen och eventuellt ingå i en arbetsgrupp eller arbetsutskottet.  

Är du intresserad? Eller känner du någon du vill föreslå?

Skicka en kort motivering, kontaktuppgifter till den nominerade och vem du är som nominerar till valberedning@farr.se. Skicka gärna med ditt mobilnummer.

Skicka din nominering så snart som möjligt, men senast 15 februari! 

Läs mer om FARR:s arbete på www.farr.se

FARR:s valberedning

Alice Hertzberg, Jenny Nguyen, Ingrid Eckerman, Christina Höj-Larsen