Ny rapport om rätts(o)säkerhet

I december 2023 gav regeringen i uppdrag till Statskontoret att göra en översyn av asylprocessen och utreda behovet av tillsyn inom migrationsområdet. Syftet är att ”stärka kvaliteten, enhetligheten och rättssäkerheten”.

I januari lämnades en rapport över till Statskontoret och till Migrationsverket: Rätts(o)säkerheten i asylbedömningar. Ett underlag för utredaren!

Den nya rapporten bygger på avsnittet om rättssäkerhet i boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021, med många kunniga författare. Materialet är uppdaterat och redigerat av Ingrid Eckerman, grundare till nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Även FN-organ har kritiserat Sveriges asylhantering. Läs om detta i pressmeddelande från Stoppa utvisningarna

Mer fakta om rättssäkerhet för asylsökande hittar du på Tidösidan.