Följ migrationspolitiken på FARR:s sida om Tidöavtalet

Du har möjlighet att följa utvecklingen av regeringens repressiva migrationspolitiska åtgärder på den nya webbplats som FARR öppnade i somras. Sidan innehåller analyser, fakta och motargument samt en omfattande granskning av innehållet i Tidöavtalet på 12 migrationspolitiska områden, inklusive nya beslut från regeringen. På sidan finns även debattinlägg i media från enskilda och organisationer samlat, såväl som en kartläggning av pågående initiativ mot Tidöavtalets främlingsfientliga migrationspolitik. Sidan skapades på initiativ från föreningar som protesterat mot Tidöavtalet. Den är högst levande och uppdateringar sker kontinuerligt. 

Den senaste tiden har motståndet mot angiverilagen varit starkt från både frivilligorganisationer, kommuner, regioner och enskilda. En sammanställning av aktörer som uttalat sig mot angiveri har uppdaterats den 21 september, se sammanställningen här.

Innehållet i regeringens senaste utspel om åtgärder för återvändande, inklusive ”angiverilagen”, finns sedan den 3 september i avsnittet kontroller, angiveri och utvisningar. Det rör sig om tilläggsdirektiv till en redan pågående utredning. Förutom informationsplikt/angiveri vill regeringen ge myndigheterna större befogenheter att göra kontroller utan särskild anledning, att använda foton och fingeravtryck (även av barn) och DNA-analyser för att identifiera utlänningar i fler sammanhang, att ta bort eller förlänga preskriptionstiden av utvisningsbeslut med mera. Se underavsnitten om Kontroller vid gränserna och inom landetRegistrering och angiveri och Preskriptionstid och återreseförbud