Försämrat säkerhetsläge i vissa regioner i Somalia enligt Migrationsverkets ställningstagande

Migrationsverkets uppdaterade ställningstagande ”Prövning av skyddsbehov för medborgare i Somalia” bygger på vägledningen från EU:s asylbyrå EUAA om Somalia. Det innehåller en genomgång av regionerna i Somalia, med avseende på om det pågår en väpnad konflikt och hur urskillningslöst våld som förekommer. Inga regioner anses ha en så hög nivå av urskillningslöst våld att alla och envar skulle ha rätt till skydd. Det finns ändå en hög nivå av våld i området Banadir/Mogadishu samt i regionerna Bay, Galguduud, Hiraan, Mellersta Shabelle, Nedre Juba och Nedre Shabelle. Urskillningslöst våld på en lägre nivå finns i regionerna Bakool, Bari, Gedo, Mudug och Sool. De regioner där situationen försämrats sedan det förra ställningstagandet är Sool och Galguduud. Det försämrade säkerhetsläget i dessa två regioner kan vara en ny omständighet som är skäl för en ny prövning. Men det är inte tillräckligt i sig för att utgöra verkställighetshinder.  Migrationsverket bedömer att det inte är möjligt att erhålla ett effektivt myndighetsskydd i de regeringskontrollerade delarna av Somalia. Just i det avseendet går Migrationsverkets bedömning längre än EUAA:s vägledning.

RS/006/2022 version 2