Goda råd är dyra…

Image
Goda råd till dig som söker asyl i Sverige är en skrift framtagen av Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Goda Råd ger information om den svenska asyllagstiftningen och asylsökandes rättigheter.
Goda Råd finns just nu på sex olika språk: Svenska, engelska, arabiska, persiska, ryska och spanska. Nu har den blivit delvis inaktuell, eftersom den utgår från vad som gällt under den tillfälliga lagen. Uppdatering pågår med hjälp av juridiskt kunniga personer men det är också ett stort arbete med översättningar och ny layout. Stötta gärna FARR i detta arbete!
Swish: 123 327 89 83
Synpunkter på Goda Råd kan lämnas i den här enkäten!