FARR:s årsmöte 27 mars – anmäl dig här!

FARR-medlemmar är välkomna till digitalt årsmöte den 27 mars 2022, kl 10-14.

Tänk på att sommartid införs den 27 mars. Sätt väckarklockan på rätt tid!

Mötet 27 mars är FARR:s ordinarie årsmöte med val av ordförande, styrelse och andra förtroendeposter. Årsmötet diskuterar förra årets verksamhet och planer för nästa år. Även i år äger årsmötet rum via Zoom, bland annat av ekonomiska skäl. En länk för att koppla upp sig på mötet skickas till alla som anmält sig, tillsammans med ett telefonnummer som du kan ringa om du behöver hjälp med Zoom

Klicka här för kupong!

Anmäl dig senast 24 mars!
Denna kupong gäller enbart årsmötet. Läs mer om kursdagen 26 mars och anmäl dig här!

Alla medlemmar, såväl direktanslutna som medlemmar i FARRs medlemsföreningar, har rätt att närvara. Enskild medlem som betalat medlemsavgift för 2021 har rösträtt. Representant för medlemsförening som betalat medlemsavgift för 2021 har rösträtt med två röster. Årsmöteshandlingar, som dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomihandlingar, mm, skickas per mail till medlemmar som anmält sig med kupongen.

Du behöver ditt eller din förenings medlemsnummer för att använda kupongen. Medlemsnumret står i det brev du har fått från FARR med vanlig post och som även innehåller inbetalningskort för årsavgiften. Saknar du brevet, skicka ett mail och kolla att vi har rätt adress till dig och att du har betalat. Skriv till: adress at farr.se.
Glöm inte betala årsavgiften! Allt FARR gör bygger på medlemsavgifter och gåvor!

Om du inte deltar i årsmötet men vill ha tillgång till verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning, hör av dig till mailadressen: kansliet at farr.se, och uppge även ditt medlemsnummer!
Du kan också skicka ett brev till FARR, Box 391,10127 Stockholm

Tipsa senast den 6 mars om personer du vill föreslå till styrelsen. Maila till: valberedning at farr.se. Vi kommer att välja ny ordförande och nya ledamöter! I nomineringen ska finnas en kort motivering, kontaktuppgifter till den som nomineras och namn på den person som nominerar.

Skicka förslag du vill att årsmötet ska behandla senast den 6 mars till mailadressen: info at farr.se.

Du kan också skicka förslag till mottagare av FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi. Stipendiet delas ut till ungdom som gjort insatser för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Se www.farr.se/stipendium

FARR:s stadgar hittar du här: www.farr.se/stadgar. Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
 3. Val av årsmötesfunktionärer
 4. Fastställande av röstlängd och dagordning
 5. Styrelsens redovisningshandligngar och verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultat räkning
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
 10. Val av styrelsens ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 12. Val av två revisorer och en revisorsersättare
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av FARR:s säte
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Riktlinjer för den kommande verksamheten
 17. Utdelning av Ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi
 18. Ärenden som styrelsen vill underställa årsmötet
 19. Motioner från medlemmar
 20. Övriga frågor som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan. 

Klicka här för kupong!

Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!