Skip to main content
image_print

FARR-medlemmar är välkomna till digitalt årsmöte den 28 mars 2021, kl 10-14.

Mötet 28 mars är FARR:s ordinarie årsmöte med val av ordförande, styrelse och andra förtroendeposter. Årsmötet diskuterar förra årets verksamhet och planer för nästa år. På grund av pandemin äger årsmötet rum via Zoom. En länk för att koppla upp sig på mötet skickas till alla som anmält sig. Om du behöver hjälp med tekniken kan du koppla upp dig från 09.30!

Klicka här för kupong!


Anmäl dig senast 25 mars!

Alla medlemmar, såväl direktanslutna som medlemmar i FARRs medlemsföreningar, har rätt att närvara. Enskild medlem som betalat medlemsavgift för 2020 har rösträtt. Representant för medlemsförening som betalat medlemsavgift för 2020 har rösträtt med två röster. Årsmöteshandlingar, som dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomihandlingar, mm, skickas per mail till medlemmar som anmält sig med kupongen.

Du behöver ditt medlemsnummer för att använda kupongen. Medlemsnumret står i det brev du har fått från FARR med vanlig post och som även innehåller inbetalningskort för årsavgiften. Saknar du brevet, skicka ett mail och kolla att vi har rätt adress till dig och att du har betalat. Skriv till: adress at farr.se.
Glöm inte betala årsavgiften! Allt FARR gör bygger på medlemsavgifter och gåvor!

Om du inte deltar i årsmötet men vill ha tillgång till verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning, hör av dig till mailadressen: kansliet at farr.se, och uppge även ditt medlemsnummer!
Du kan också skicka ett brev till FARR, Box 391,10127 Stockholm

Tipsa senast den 7 mars om personer du vill föreslå ordförande eller styrelsemedlemmar. Maila till: valberedning at farr.se. Vi behöver en ny ordförande och nya ledamöter! I nomineringen ska finnas en kort motivering, kontaktuppgifter till den som nomineras och namn på den person som nominerar.

Skicka förslag du vill att årsmötet ska behandla senast den 7 mars till mailadressen: info at farr.se.
Du kan också skicka förslag till mottagare av FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi. Stipendiet delas ut till ungdom som gjort insatser för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Se www.farr.se/stipendium

FARR:s stadgar hittar du här: www.farr.se/stadgar. Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!

Ta del av styrelsens handlingar inför årsmötet här!

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
 3. Val av årsmötesfunktionärer
 4. Fastställande av röstlängd och dagordning
 5. Styrelsens redovisningshandligngar och verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultat räkning
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
 10. Val av styrelsens ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 12. Val av två revisorer och en revisorsersättare
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av FARR:s säte
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Riktlinjer för den kommande verksamheten
 17. Utdelning av Ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi
 18. Ärenden som styrelsen vill underställa årsmötet
 19. Motioner från medlemmar
 20. Övriga frågor som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

Det kommer att gå att logga in en halvtimme innan, alltså kl 09:30, för att testa tekniken.

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan. 

Klicka här för kupong!

Vi ses den 28 mars
Styrelsen genom Michael Williams och Sofia Häyhtiö