Medverkande vid FARR:s kursdag

Klicka här för att se programmet för kursdagen, tid och plats och länk till livesändning!

Aida Samani

Huvudinledare om vad det står i Tidöavtalet och vilka förslag som väntas blir juristen Aida Samani, styrelseledamot i FARR.

Fotograf: Isabel Verner.

Patricia Lorenzoni

Patricia är idéhistoriker, verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor), Uppsala universitet, med forskning om bland annat kategorin ”barn” i asylprocessen. Hon är också författare av framför allt essäer. Hennes senaste bok är ”Dagbok från Brasilien: Fascismen utifrån och inifrån” (Glänta). Utanför professionen är hon även känd för sina vassa och poetiska kommentarer om asylpolitiken i praktiken.

Fotograf: Niclas Fasth.

Zahra Hosseiny

Zahra är undersköterska och styrelsemedlem i FARR. Aktivist med egen erfarenhet av att söka asyl i Sverige, där hon och hennes familj mött misstro, utnyttjande och godtycke och lärt sig vikten av korrekt information. Nu med uppehållstillstånd är hon välkänd bland andra som behöver stöd. En av de drivande i kampen för asylrätt i Sverige, inte minst för afghanska kvinnor. 

Annika Hirvonen

Annika är riksdagsledamot för Miljöpartiet och även migrationspolitisk talesperson och var partiets representant i den migrationspolitiska kommittén. Hon har även ett engagemang för kvinnors rättigheter och mot våld mot kvinnor.

Fotograf: Jenny Thörnberg.

Jasmine Qasbegi

Jasmine är styrelseledamot i FARR.
Hon är advokat, verksam på Folkets advokatbyrå, en byrå med särskilda kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor.

Björn Åhlin

Björn är biträdande jurist vid Fridh advokatbyrå, en av de byråer som specialiserat sig på asylrätt och information till asylsökande och stödpersoner. Han är verksam som offentligt biträde. Björn har även under en period arbetat med migrationsfrågorna för miljöpartiet i Regeringskansliet. 

Bernd Parusel

Bernd är forskare i statsvetenskap, just nu verksam vid Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS. Han har tidigare arbetat för Migrationsverket med det Europeiska migrationsnätverket (EMN) och varit utredningssekreterare vid Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Han var även sekreterare i den parlamentariska kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken. Dessa uppdrag har inte hindrat honom från att betrakta migrationspolitiken med ett kritiskt öga. 

Stefan Pettersson

Stefan är lekman inom asylrätt, lokal lobbyist och tidigare god man. Stefan har gjort sig känd inom asylrättsrörelsen för sina lösningsorienterade och ständigt uppdaterade kunskaper om arbetstillstånd och liknande. Han är aktiv i föreningen Välkommen till Mälaröarna, en av de lokala föreningar som bildades i samband med att ovanligt många asylsökande kom till Sverige 2015. 

Christina Höj Larsen

Christina Höj Larsen är ordförande för Fristadsfonden, en stödfond för asylsökande och papperslösa. Hon var tidigare talesperson för Vänsterpartiet i migrationsfrågor men är inte längre partipolitiskt aktiv.

Syster Karin

Syster Karin från Alsike kloster är ett välkänt namn inom asylrätts- och fristadsrörelsen sedan många år. Klostret är en fungerande fristad men också en levande verkstad för kunskaper om mottagandet av barn och vuxna, asylpolitikens effekter och hur de kan bemötas.

Michael Williams

Michael var med och grundade FARR i slutet av 80-talet. Han var sedan ordförande i ca 20 år och är fortfarande med i styrelsen. Hans kunskaper om vad som händer inom EU har blivit särskilt betydelsefulla.

Sanna Vestin

Sanna är vice ordförande i FARR. Hon har under många år varit drivande i att ta fram FARR:s information och kursmaterial och deltagit i rådgivning för asylsökande och papperslösa i olika sammanhang. Medlem i Asylkommissionen där hon bl a tog fram ”Asylarkivet” och ”Tidslinjen” över asylpolitiken sedan 2015.

Fotograf: Stefan Pettersson.

Anne Sjögren

Anne är numera pensionerad sjuksköterska, var en av grundarna till Rosengrenska, den underjordiska kliniken för papperslösa i Göteborg som var livsviktig, framför allt innan viss sjukvård tillförsäkrades även dem. Anne är också sammankallande i Rätt till Vård-initiativet som lyckades samla alla vårdprofessioner bakom ställningstagandet och påverkansarbetet just för rätt till vård för papperslösa. 

Louise Dane

Louise är doktor i offentlig rätt och jurist på Asylrättscentrum, byrån som blivit ett kunskapsnav för asylrättsrörelsen. Louise disputerade 2019 med en avhandling som handlar om hur barnets bästa och barns rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv förhåller sig till ”samhällets intresse av reglerad invandring”. 

Linn Hansén

Linn är lärare i svenska som andraspråk för nyanlända ungdomar, och ansvarig utgivare för FARR:s tidskrift Artikel 14. Har under många år varit kontaktperson för papperslösa och asylsökande, bland annat genom Ingen människa är illegal Göteborg.

Frida Johansson Metso

Frida är traumapsykolog och samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Hon är frivilligpsykolog på Vårdförmedlingen för papperslösa och har tidigare varit styrelseaktiv och ordförande i FARR.

Foto: Röda Korsets Högskola.